Az ipolysági képviselő-testület minden év végén városi kitüntetéseket ad át azoknak az egyéneknek, akik a város fejlesztése, építése és kulturális, művészeti valamint sportéletének gazdagítása, eredményessé tétele terén magasan teljesítettek.

2010. január 20-án került sor az ipolysági Városháza Dísztermében arra az ünnepélyes képviselő-testületi ülésre, melyen ezeket a díjakat átadták a díjazottaknak, a képviselők nevében Korpás Pál, a város nevében a polgármester, Pásztor Lajos mérnök.

A rendezvény hangulatát emelték azok a zeneművek, melyeket a Művészeti Alapiskola igazgatónője, Makovínyi Hedvig és tanítónője, Eva Ondrejmišková előadásában hallhattak a jelenlévők.
Az ülés megnyitójában a polgármester röviden méltatta a díjazottak munkáját, mellyel mindnyájan nagy mértében hozzájárultak városunk fejlesztéséhez, jó hírnevének öregbítéséhez itthon és külföldön egyaránt.
A váci Hajdú Sándornak, az Ipolyság és Vác testvérvárosok közötti kulturális együttműködés fejlesztéséért ítélték oda Ipolyság Város Díját. Ő az elmúlt évek alatt a határon átnyúló kapcsolatok terén több ízben jelentősen segítette a városok kulturális intézményei közötti közös munkát, többek között a magyarországi, váci sajtótermékek rendszeres közreadásával Ipolyságon.
Kajtor Pál mérnök az ipolysági Nyugdíjas Klub vezetője, alapítója, Ipolyság Város kulturális életében kifejtett tevékenységéért vehette át Ipolyság város díját.
Karol Laco a franciaországi Montpellier városában megrendezett Méhész Világkongresszuson és Mézkiállításon szerzett aranyérméért érdemelte ki városunk díját.
A világhírű zenész, muzsikus az ipolysági származású Berczeller Györgynek in memoriam, a meg nem élt 95. születésnapja alkalmából ítélték oda a képviselők Ipolyság Város Díját. A díjat a Pozsonyban élő leánya vette át.
Ipolyság Város Díját vehette át Szőllősy Sándor, a család által 100 évvel ezelőtt alapított és még ma is nagyon népszerű Cigányzenekar nevében.
Mándli Gyulát, a váci Katona Lajos Városi Könyvtár igazgatóját Ipolyság Város Díszpolgárává avatták. Ő 2003-ban vette át Ipolyság Város Díját és hogy azóta is nagy lendülettel vitte tovább Vác és Ipolyság városok kapcsolatfejlesztésében a stafétabotot, azt bizonyítja ez a nagyon megtisztelő városi kitüntetés is!
Mándli Gyula az 1990-es évek elejétől még mint a Szobi Községi Könyvtár igazgatója kezdte kialakítani munkakapcsolatát az Ipoly-menti településekkel, köztük Ipolysággal is. 1996-tól a váci Katona Lajos Városi Könyvtár igazgatójaként e kapcsolatot erősítette és sokoldalúbbá tette.

Sikeres pályázatokkal segítette az Ipolysági Városi Könyvtár könyvállományának fejlesztését, közös szakmai programok megvalósítását, Ipolyság kulturális intézményei munkatársainak továbbképzését, konferenciákon való részvételét.
A Váci Múzeum Egyesület vezetőségi tagjaként részt vett a Honti Múzeum Baráti Körével közösen szervezett programok, kiállítások, előadások, szakmai programok kialakításában, lebonyolításában.
Fotóival segítette az Ipolysági Helytörténeti Gyűjtemény gyarapodását. Jelentős anyagot készített az Ipolyság régen és ma c. kiállításhoz. Több, általa készített fotódokumentum szerepel az ipolysági helytörténeti kiadványokban, propagációs füzetekben.
Munkájával nagymértékben hozzájárult a két város kulturális életének felpezsdítéséhez. A személye által kiépített kapcsolatok és együttműködések eredményeként Ipolyság és Vác testvérvárosi szerződést írtak alá 2004. február 13-án. A két város közötti kapcsolatfejlesztés terén napjainkban is eredményesen tevékenykedik.
Büszke lehet városunk arra, hogy minden évben kiadhatja a képviselő testülete által létrehozott díjakat, hogy mindig akadnak olyan egyének, akik városunk érdekében önzetlenül tevékenykednek, a városfejlesztés, a művészetek, a sport vagy más téren.
Ezek az emberek példaképül szolgálnak mindnyájunk számára.

Felvidék Ma, Solmoši Márta