Robert Fico kormányfő nagy előrelátással jelezte, hogy a magyar kérdés ismét napirendre kerül a választási kampány során, mivel ez egy tökéletes módszere a szlovák nacionalisták urnákhoz csábításának, s így pártja eredménye javításának is. Természetesen ő mindezt sokkal finomabban fogalmazta meg, hiszen a szociáldemokrataként hirdetett pártjának nincsenek szélsőséges voksolói, csak olyanok, akik fontosnak tartják Szlovákiai szuverenitását.

A kiéleződő helyzetben a hibás feltehetően majd a magyar fél lesz, leginkább Orbán Viktor, az MKP, és a Fidesz, feltehetően az általam közölt sorrendben, bár az is előfordulhat, hogy az MKP az első helyre kerül a kollektív bűnösök listáján. Ilyen vétkesekre amúgy is szükség van, mert másként nem volna mivel hirdetni a SMER-SD sikerét, hiszen a kormány legfőbb eredménye az, hogy biztosította a szlovák nemzet a felsőbbrendűségi jogát! Ez már történelmi kötelesség volt, hiszen nem lehet tűrni, hogy a magyarok állandóan kiszorítsák a többségieket!
Ficonak és társainak elsősorban az fáj, hogy a szlovákok nem mutatnak olyan jegyeket, mint a magyarok, bár tudjuk, ezek a tulajdonságok, néha nagyon fájdalmasak tudnak lenni. Vannak ugyanis olyan nemzetek a világban, amelyek a külső szemlélő számára sokszor gőgösnek vagy túl büszkének tűnnek. Ilyen az olasz, az ír vagy a magyar is, amelyek képviselői még akkor is el fogják mondani magukról, hogy a nemzethez tartoznak, amikor egy szót sem fognak tudni kiejteni az adott nyelven! (Természetesen nem mindenki érzi így, de remélhetőleg a megfélemlítetteknél többen vannak ők!) Ez pedig sokakban ellenérzést vált ki, s talán ezért is hasonlítják olyan sokszor a magyarokat az olaszokhoz, akiket csakugyan rengetegen nem szívlelnek.
A szlovákok viszont más mentalitású nemzet, s nem akarok semmilyen negatív kritikával illetni a képviselőit, hiszen éppen a változatosság teszi érdekessé a világot. Csak az a baj, hogy sok politikus mindezt nem akarja megérteni, s valamifajta teljesen elvadult dolgokat akar beleplántálni az emberek agyába!
Az ilyen téveszmék tették tönkre évtizedekre a talán legésszerűbb nemzetet a világon, a németeket, mert elhitték egy alacsony vezérük hízelgő és elvadult szavait! A szlovák vezetésnek több figurája van, aki szeretne a némethez hasonló totalitárius rezsimet az országban, s annak legfőbb irányítójaként magát képzeli el! Azért szerencsére ma már nem olyan könnyű nagy változásokat eszközölni, mint 70-80 éve, s előző gondolataimból kiindulva azt sem szabad elfelejteni, hogy a szlovák nemzet inkább megbékélő, s a higgadt vérmérsékletűekhez tartozik, így szereti a harmonikus megoldásokat! Reméljük, így nem hagyják, hogy a politikusok megtévesszék eme nehéz gazdasági helyzetben!

Rajkovics Péter, Felvidék Ma