Peter Stanónak, a szlovák külügyminisztérium szóvivőjének közleménye szerint az EBESZ kisebbségügyi főbiztosa üdvözli a szlovák államnyelvtörvény január elsején hatályba lépett végrehajtási alapelveit. Stano azt állítja, a biztos korábbi ajánlásaival összhangban lévőnek tartja az alapelveket, mert az egyértelműen magyarázza és értelmezi a törvény rendelkezéseit.

Az alapelvek „kellő eligazítást adnak a módosult törvény alkalmazásához és a jogszabály által előírt kötelességek ellenőrzéséhez. Lényeges, hogy az államnyelv támogatását célzó lépések nem csökkentik a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek nyelvi jogait“ – idézi a TASR hírügynökség Stanóra hivatkozva Vollebaek megállapítását. Hozzáteszi: a kormány intézkedései megfelelnek a diszkriminációt tiltó alapelveknek és arányosak is, így tehát védeniük kellene a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek anyanyelvhsználatát a magánéletben és a hivatalos érintkezésben.
A főbiztos elvárja, hogy a szlovák hatóságok nagy figyelemmel kísérik majd és értékelik ki az államnyelvtörvény végrehajtását, különösképpen a büntetések kirovását, hogy ne kerülhessen sor a kisebbségi nyelvhasználat indokolatlan korlátozására. „Szándékom szerint továbbra is bekapcsolódom e kérdések megoldásába, mindaddig, amíg nem lesz egyensúly a megerősített államnyelv és a kisebbségi nyelvek védelme terén“ – áll a főbiztos állásfoglalásában szlovák olvasat szerint.
Ezt tartalmazza a szlovák külügyminisztérium és a közszolgálati TASR hírügynökség Knut Vollebaek főbiztos leveléről szóló közleménye. A magyar külügyminisztérium olvasatát honlapunkon korábban közöltük, s bár lényeges ellentmondás a két tájékoztatás között nincs, a híradások egyszerű összevetéséből is kiolvasható a régi igazság: ha ketten nézik ugyanazt, nem ugyanazt látják. Csak aláhúzza ezt az MKP elnökének nyilatkozata, aki szerint a szlovák kormányzat illetékesei újra félretájékoztatják a közvéleményt. Csáky Pál figyelemreméltónak tartja az EBESZ kisebbségi főbiztosának nyelvtörvénnyel kapcsolatos nyilatkozatát. “Knut Vollebaek főbiztos úr a szlovák kormánytól egy jobb kisebbségi nyelvhasználatról és egy átfogóbb kisebbségekről szóló törvény elfogadását kéri – jelentette ki. – Maďarič miniszter úr ún. módszertani útmutatója, amelyet múlt év decemberében a szlovák kormány is elfogadott, csak a nyelvtörvény hibás megfogalmazásainak pontosítására jó, nem pedig a nyelvhasználat terén kialakult helyzet megoldására Szlovákiában. A leginkább kifogásolt büntetések terén az útmutató végképp nem hozott változást.” Az MKP felhívja a figyelmet arra, hogy két hónap múlva kerül sor az Európa Tanács Velencei Bizottságának szakértői csoportja részéről a törvény jogalkalmazását illető megfigyelésekre.

TASR, Felvidék Ma, gy