A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház zenei osztálya gazdag évet tudhat maga mögött. Egyházmegyei kórustalálkozók váltották egymást, sor került kántorok és kórusvezetők továbbképzésére és a gyermekkórustáborra. Süll Kingát, az egyházzenei osztály igazgatóját az idei tervekről kérdezte a Kálvinista Szemle. A beszélgetést közreadjunk a Felvidék Ma portál olvasóinak is.

 

Hogyan áll össze az ez évi program? Lesznek-e újdonságok?
Az idén is megszervezzük a már hagyományos egyházzenei alkalmakat, amik közt már visszatérő rendezvényeink is vannak. Ilyenek a gyülekezetek számára megrendezett egyházmegyei kórustalálkozók. Az alkalmakra főleg tavasszal és a nyári hónapok elején kerül sor. Tavaly bekapcsolódott már a barsi egyházmegye is, és a sikeren felbuzdulva idén augusztusban is megszervezik a gyülekezeti énekkarok hangversenyét.

Mindegyik egyházmegyében sikerült megszervezni a kórusok találkozóját?
Sajnos a két szlovák egyházmegye még nem kapcsolódott be ebbe a folyamatba, de szeretnénk, ha ott is lennének ilyen alkalmak. Az utóbbi években a hangsúly az új szlovák énekes- és korálkönyv összeállításán és megjelentetésén volt. Bízom abban, hogy erre alapozva hamarosan a szlovák gyülekezetekben is elindul a kántorok zenei képzése, illetve lesznek kórustalálkozók ott is.

Már hagyományosan minden évben megrendezik a kántorképző tanfolyamokat is. Lesz folytatásuk?
A kántorok képzése két síkon folyik. Az egyik a nyári háromhetes kántorképző tanfolyam, amelyre azokat várjuk, akik még nem végeznek kántori szolgálatot a gyülekezetekben, vagy már aktívan kántorkodnak, de szeretnék magukat továbbfejleszteni. A másik lehetőség pedig az évközi találkozók. Az elmúlt év folyamán igyekeztünk minden egyházmegyében szakmai napokat szervezni a gyülekezetek kántorainak. Ilyeneket az idei évre nem tervezünk, de helyettük lesz országos kántorkonferencia, melynek a helyszíne ezúttal is Rimaszombat lesz; október első hetében kerül megrendezésre. Elképzelhető, hogy a Magyarországi Református Egyházzal közösen egy Kárpát-medencei egyházzenei konferenciát szervezünk. Ilyen közös alkalom megvalósítását már régen tervezzük, remélhetőleg idén meg is valósulhat.

Ezenkívül még milyen zenei rendezvényeknek nézünk elébe?
Idén is megszervezzük a nyári gyermekkórustábort a jókai Betlehem Missziós Központban. Tavaly Dániel történetét dolgoztuk fel, az idei tábor témáját meglepetésnek szánjuk a gyermekeknek.

Az egyházzenei osztály bírálja el a gyülekezeti rendezvények szervezésére, illetve kiadványokra benyújtott pályáz-tokat. A 2010-es évben milyen pénzügyi keret áll a rendelkezésükre?
A 2009-es évben kétezer eurót tudtunk szétosztani a pályázók között; főleg olyan zenei projekteket támogattunk, amelyek a Kálvin-évhez kötődtek. Ezt az összeget az egyházzenei osztály is pályázatokon nyerte, a legtöbb pénzt Németországból kaptuk. Reméljük, hogy 2010- ben is hasonló pénzügyi keret áll majd rendelkezésünkre. A pályázatokat, amelyek kiírása hamarosan megtörténik, április-május folyamán bíráljuk majd el.

Felvidék Ma, Kálvinista Szemle