Az MKP komáromi járási etikai bizottsága arra a megállapításra jutott a komáromi helyi szervezet 2008 augusztusi taggyűlésének szabályosságát ellenőrizve, hogy az nem volt határozatképes. Ennek előtte azonban többször is megtörtént, hogy a helyi szervezet nem tarthatott taggyűlést, mert a tagok többsége távol maradt.
A járási etikai bizottság az említett határozatát az alapszabály szerint átutalta az Országos Alapszabály-felügyelő Bizottságnak, ami azonban máig nem alkotott véleményt. Ennek az országos bizottságnak a szakmai alkalmasságával kapcsolatban azonban már több kétely is felmerült. A bizottság néhány tagja ezért – pl. a Hamerlik ügyben – megfogalmazta külön véleményét. Közben kiderült, hogy a komáromi helyi szervezet elnökének, Andruskó Imrének kezdeményezésére több tucat tag jogainak felfüggesztésére készülnek. A felfüggesztésre kiszemelt tagok többsége a helyi szervezet elnöke ellenzékének soraiból került ki. Érdekes, hogy hiányoztak közülük azok, akiknek a családtagjai átléptek a MOST nevű új szlovák pártba.

Nagy várakozás előzte meg a 2010. január 28.-i komáromi taggyűlést. Úgy hírlett, itt döntésre kerülhet sor a két tábor között. Ennek a lehetőségét maga Andruskó Imre kínálta fel azzal, hogy bizalmi szavazást indítványozott elnöki tisztségének megtartására.
A mandátumvizsgáló bizottság megállapította, hogy a 145 bejegyzett tag közül 122, azaz hússzal több tag jogosult a szavazásra mint ahogy azt Andruskó tervezte. A taggyűlésen 103 tag vett részt.
Az MKP komáromi helyi szervezetének ezen a taggyűlésén azonban kétszer, bizonyíthatóan, durván és tudatosan megsértették az MKP alapszabályát.
Először azzal, hogy a helyi szervezet elnöke kikényszerítette a szavazást arról, hogy tagja maradjon-e az MKP-nak Andruskó Imre. A helyi szervezet azonban csak a tagfelvételről jogosult szavazni, A tagság fennmaradásáról vagy megszűnéséről az Országos Etikai Bizottság előterjesztésére az Országos Tanács dönthet. Ez a szavazás, még ha minősített többséggel is, Andruskó MKP tagságának megerősítését jelentette, érvénytelen és alapszabály-ellenes volt, ezért eredménye irreveláns.
Kiderült azonban, hogy Andruskó miért kényszerítette a taggyűlésre ezt a szavazást. A járási etikai bizottságnál ugyanis az MKP járási elnöksége Andruskó Imre tagsági viszonyának megszüntetését kezdeményezte. Az etikai bizottság annak rendje és módja szerint kikérte a helyi szervezet véleményét. Ezt a véleményt azonban nem a tagsági viszonnyal kapcsolatban, hanem az etikai vétséggel kapcsolatban kellett megalkotni. A vétség pedig az volt, hogy az alpaszabály 5 §-ának 5. bekezdése a/ pontjának értelmében megszűnik annak a személynek a tagsága az MKP-ban, aki más párt jelöltjét támogatja a választási kampány során. Andruskó ezt tette a megyei képviselőválasztás alkalmával. A MOST egyik jelöltjét támogatta egy fizetett hirdetésben saját pártja – az MKP – jelöltjeivel szemben. Andruskó kezdeményezése tehát nem csak alapszabálysértő volt, hanem félrevezető is. Megtévesztette a helyi szervezet tagságát, mert nem ismertette a taggyűléssel a járási etikai bizottság levelét. Erre csak a taggyűlés végén, Stubendek László felszólalása hívta fel a figyelmet.
A másik, ettől sokkal súlyosabb alapszabálysértés a bizalmi szavazás alkalmával történt. A jelenlévők előtt is, ismeretlen okból Andruskó Imre bizalmi szavazást kezdeményezett önmagával szemben. Erre talán csak a párt országos elnökének, a pár hónappal korábbi, nem egészen érthető, hasonló kezdeményezése szolgálhat példaképül. Csakhogy, míg a párt Országos Elnöke az MKP Országos Kongresszusán elsöprő győzelmet aratott a bizalmi szavazáson, Komáromban ez másképp történt.
Mi történt Komáromban?
Andruskó kierőszakolta, hogy a helyi szervezet taggyűlése szavazzon az alábbi kérdésről: támogatja-e Andruskó Imrét az MKP komáromi helyi szervezetének elnöki funkciójában?
A kérdés ugyan minden szabályzattal összhangban volt, még ha oktalan is volt. Ám legyen így, a butaság is az elnök joga.
A szavazásra jogosult tagoknak a szavazásra feltett kérdésre adott válasza a fontos és mérlegelendő. A szavazatszámláló bizottság bejelentette a szavazás eredményét: a 122 szavazásra jogosultból 55 erősítette meg Andruskó Imre elnöki tisztségét. Ez azt jelenti, hogy az MKP alapszabálya szerint Andruskó helyi szervezeti elnöki tisztsége megszűnt, mert megerősítéséhez 62 szavazatra lett volna szükség (lásd az MKP Alapszabályának 46. § 12., 16., 20. cikkét.). A kérdés bizalmi szavazásként volt feltéve, és nem kapta meg az alapszabály szerint előírt minősített többséget.

A két alapszabály sértésre azonban felhívta a tagok figyelmét Dr. Duray Miklós, aki Andruskó Imre tiltakozása ellenére elmondta, hogy a tagságról szóló szavazás alapszabály ellenes, valamint Csáky Pál országos elnök, aki azt hangsúlyozta, hogy ennek a szavazásnak nincs jogi következménye. A mandátumvizsgáló bizottság elnöke Dr. Kanta Mária ugyancsak közölte a taggyűléssel, hogy az alapszabály értelmében a bizalmi szavazás eredménye szerint megszűnt a helyi szervezet elnökének tisztsége, ami azt jelenti, hogy az elnök jogkörét át kell ruházni valamelyik alelnökre és ki kell írni a soron következő, elnökválasztó taggyűlés idejét. Andruskó mindezt visszautasította.
Mindezzel kapcsolatosan az a megdöbbentő, hogy az MKP komáromi helyi szervezetének tagjai, akik részt vettek a helyi szervezet taggyűlésén, nem tiltakoztak hangsúlyosan és tömegesen az MKP Alapszabályának megsértése ellen. Ezért a helyi szervezet működésének alapszabályszerűsége is megkérdőjelezhető. Ezzel kapcsolatban felvethető a járási elnök felelőssége is, aki jelen volt a taggyűlésen.

Jelenleg tehát nincs elnöke az MKP komáromi helyi szervezetének. Amennyiben ezt a helyi szervezet elnöksége nem veszi tudomásul, alapszabálysértést követ el, ami miatt felfüggesztgető a helyi szervezet működése, amit a járási elnökségnek kell kezdeményezni az országos tanács soron következő ülésén.
-f-