A Nyitrai Egyházmegyébe február 1-jétől a magyar nyelvű katolikus hívek szolgálatára püspöki helynökké nevezte ki Mons. Viliam Judák megyéspüspök Ďurčo Zoltán érsekújvári esperes-plébánost. A Nyitrai Egyházmegyében a közel kétszáz plébániából több mint ötvenben magyar ajkú hívek is élnek. A kinevezett helynök 1953. április 14-én született Vicsápapátin. 1976. június 6-án szentelték fel pappá, majd Gútán, Komáromban, Lekéren teljesített szolgálatot. Jelenleg Érsekújvár plébánosa. Február 7-én Érsekújvárban az egyházmegye püspöke iktatja be az új helynököt hivatalába.
Ďurčo Zoltán atya több éven át vezette a Jópásztor Alapítványt, amely a Komáromi Imanapok megszervezéséért és a felvidéki magyar kispapképzésért alakult meg. Zoltán atya személyében egy tisztalelkű magyar lelkipásztor került a helynöki hivatalba.

Felvidék Ma, Pázmaneum