Szinte klasszikus felkiáltással mondhatjuk a szlovákiai magyarság megsemmisítésére tett lépések láttán Sinkovits Imre, a Nemzet színészének főszereplésével játszott A tizedes és a többiek című film egyik népszerű mondatát, amely arra utal, hogy az ellenség már a spájzban van! És valóban! A Szlovák Nemzeti Párt már a spájzban van, és egész pályás letámadásra készül. Slota pártjának hadüzenete már évekkel ezelőtt elkezdődött, szépen lassan, fokozatosan gyártották a muníciót, hogy kellő időben a felvidéki magyar lakosság ellen offenzívát indíthassanak! Zászlótörvény, nyelvtörvény, tankönyvtörvény, hazafiassági törvény… A listának még nincs vége, ugyanis nem tudhatjuk még, hogy Slota pártja mit tartogat a tarsolyában. Alig száradt meg a tinta a hazafiassági törvényen, máris újabb lépésre szánta el magát a Szlovák Nemzeti Párt: ellenőrizni kell a magyar iskolások szlováknyelv-tudását. A magyar iskolákba a tanfelügyelők, mint a nyelvrendőrök járnak majd, és bekopognak minden osztályba, hogy vizsgálják az iskolásokat, akiknek a szlovák – akárhogy is szeretnék egyesek – nem anyanyelvük, hanem idegen nyelv! Mire jó ez? A válasz egyszerű és rövid: kampányfogás a javából! A közvélemény-kutatások láttán úgy tűnik, Slota és nemzetvédő gárdája megijedt az eredmények láttán. Nosza, tegyünk valamit – adta ki az ukázt a Komáromban létráról koszorúzó Slota Ján(os), és hűséges alattvalói máris engedelmeskedtek a legfőbb hadúr parancsának. Mikolaj azonnal előállt egy ötlettel: Ellenőrizzük a magyarok szlováknyelv-tudását, mert ott biztosan mi járunk jól, hiszen „ott lent délen” nem is beszélnek szlovákul! Hiperszónikus gyorsasággal el is készült a parancs, és a magyar iskolák igazgatói mostantól attól retteghetnek, hogy a tanfelügyelők nyelvrendőr egyenruhába bújva kopognak majd be irodájuk ajtaján. Mint a Gestapo vagy az ÁVH, aki ellenáll feljelentik, ahol nem elégséges a tudás, ott rendet vágnak majd.
A parlamenti választások előtt, a XXI. század Európájában, az Európa Unió egyik tagállamában szinte nevetséges módon a többségi nemzet tagjai, akik nyíltan kijelentik, hogy mivel fiatal államuk nem kapott idáig kellő tiszteletet, most bepótoltatják azt. Megtörténhet az őslakos magyar lakossággal az, hogy folyamatosan korlátok közé szorítják, és azon dolgoznak, hogy egy mesterségesen létrehozott, az emberi sértődés eredményeként milliomos vállalkozók támogatásával alapított új párt segítségével felgyorsítsák a természetes asszimilációt.
A felvidéki magyar lakosságot állandó össztűz alatt tartják, amely remélhetőleg edzi majd a közösséget és a választásokon tudni fogja, csak az egyetlen felvidéki magyar párt képes arra, hogy a parlamentben is felszólaljon a sérelmek ellen és szétkürtölje azt a nagyvilágnak. Magyar zászlókat nem lengethetünk sportrendezvényeken, ahol szlovák ajkú pap van, nem kapnak kellő lelki gondozást a magyar hívek, nincs elsőáldozás, bérmálás, prédikáció magyarul, nem hirdethetünk csak magyarul a színtiszta magyar közösségekben, nem kaphatunk anyanyelvünkön információkat, ha nem érjük el a 20 %-os küszöböt, nem olvashatunk egynyelvű plakátokat, lassan már nem vehetünk csak magyarul levegőt sem…
A tizedes és a többiek című film mottója valós és egyben félelemkeltő kijelentés is, annyi különbséggel, hogy most nem az oroszok rohannak le minket, hanem a szlovák nyelvrendőrök!

Felvidék Ma, Karaffa Attila