Március 14-én (vasárnap) a Magyar Koalíció Pártjának Lekenyei Alapszervezete ünnepséget rendezett az 1848-as forradalom évfordulójának tiszteletére. Az alig 300 lelket számláló községből több, mint ötvenen tartották fontosnak, hogy részt vegyenek ezen a megemlékezésen.

Az ünnepség istentisztelettel kezdődött a helyi evangélikus templomban, amelyet Rusňák Dezső evangélikus lelkész tartott.

A forradalom történelmi jelentőségének méltatása mellett külön kiemelte a szabadságért vívott harc lényegét. Párhuzamba helyezte azt a ma emberének szabadság utáni vágyával, és rámutatott arra a tényre, hogy e szónak mindennapjainkban többféle jelentése is lehet, és sokan sajnos rosszul értelmezik…
Az ünnepség a református templomkertben folytatódott tovább. Első részében lekenyei és tibai alapiskolások naplórészletek és költemények előadásával emlékeztettek a forradalom történéseire.

Ezután Porubán Ferenc, a Magyar Koalíció Pártja rozsnyói járási elnöke, parlamenti képviselőjelölt – ünnepi beszédében felhívta a jelenlévők figyelmét a szabadságharc jelentőségére és üzenetére: „Nekünk, itt a Felvidéken meg kell küzdeni a magunk szabadságáért kétszeresen is, mind az egyéni, emberi szabadságunkért, mind a magyarságunk szabadságáért“ – szögezte le beszéde elején. Majd arra kérte a jelenlévőket, hogy mindenki álljon helyt ott, ahová a Jóisten állította: otthon, a munkahelyen, az iskolában, a templomban.“Ha megtesszük ,amit meg kell tenni, akkor az reményre ad okot. Higgyék el, nagyszerű nép, és nagyszerű nemzet a mi magyar népünk és nemzetünk. Szorgalma és tehetsége révén képes előre jutni és sikereket elérni“ – fejezte be a szónok az ünneplőkhöz intézett szavait.

Az ünnepség a református templomkertben álló kopjafa megkoszorúzásával ért véget. A kis település önkormányzata és magyar szervezetei: a Magyar Koalíció Pártja, a Csemadok alapszervezete, a nyugdíjasklub, a református és evangélikus egyházi gyülekezet és az ifjúsági társulás képviselői elhelyezték a megemlékezés koszorúit a kopjafa tövében.

Az emlékoszlopba vésett Széchenyi-idézet a gyökereinkhez való visszatérés fontosságát hangsúlyozza: „ Múlton nyugszik a jelen, s azon a jövendő“. A község MKP alapszervezete hűen az üzenethez, és annak szellemében, rendezte meg idén is a március 15-i megemlékezést a kis gömöri faluban.

Felvidék Ma, Takács Ágnes