A Pozsonyi Református Egyházmegye presbitereit – a tavaly októberi Jókán megszervezett találkozó után – ismét közös együttlétre invitálja március 20-ra az alistáli gyülekezeti imaházba a két szervező Horváth Béla egyházmegyei főjegyző és id. Vámos Béla az egyházmegyei közgyűlés tagja.

A szombaton kilenc órakor kezdődő presbiteri találkozót Molnár Rudolf egyházmegyei gondnok nyitja meg. Áhítatot Édes Árpád helybeli lelkipásztor tart. Szilágyi Sándor főtitkár előadásában a Magyar Református Presbiteri Szövetség felépítéséről és a presbiterképzés terén szerzett tapasztalatokról lesz szó. Viczián Miklós a presbiterről, mint a gyülekezet misszionáriusáról szól előadásában. Hogyan lettem Isten munkatársa címmel a találkozón egy presbiter is bizonyságtételt tesz. A beszélgetést id. Vámos Béla, az imaközösséget Horváth Béla vezeti. A pozsonyi egyházmegye presbitereinek találkozója Somogyi Alfréd apácaszakállasi lelkipásztor áhítatával zárul.

Felvidék Ma, Reformata