Verőcén, a Kárpát-Haza Templomának felszentelésére 2010. június 4-én (16.30 órakor), a trianoni döntés 90. évfordulóján kerül sor.
Az ökumenikus kápolna ünnepélyes felszentelését követően, amelyet a Duna Televízió élőben fog közvetíteni, szeretetvendégséget tart a Julianus Barát Alapítvány. Tisztelettel kér és nagy szeretettel vár a Kárpát-medencéből minden települést, hogy egy-egy bográcsra való étellel járuljanak hozzá a vendéglátáshoz.

Az építkezés filozófiája

„Verőce a Dunakanyar egyik szép települése, ahol élek és dolgozom” – mondja a templom megálmodója, Bethlen Farkas, Verőce polgármestere. „Állok a Katalin-pusztára vezető út mentén, a Lósi-völgyben, és tekintetem megakad egy erdővel borított kis hegyecskén. Meredten nézem a helyet és valami megindul a lelkemben.
Kicsi népünk morálisan nagyon mélyre süllyedt a tisztesség, becsület, hazaszeretet és a munka terén. Oly mélyre, hogy ember már nem tud mit tenni, csak abban bízhatunk, hogy szakrálisan történhet valami.
De hiszen népünk felemelkedéséért imádkozni tudunk! Építsünk hát templomot! A Kárpát-Haza Templomát, ahol állandóan össze tudunk gyűlni és imádkozhatunk Hazánk feltámadásáért!”

* * *

Isten kicsiny hajlékának alapkövét 2009. március 21-én – a tavasz első napján – ünnepélyes keretek között raktuk le, ahová igen szép számban érkeztek honfitársaink a határainkon innen és túlról. Oly sok év után a szeretet építkezni kezdett! Az építkezés nagyon szépen halad a Julianus Barát Alapítvány gondozásában, hála mindazoknak a Hazánkért aggódó és tettre kész embereknek, akik – idejüket és energiájukat nem kímélve – áldásos munkájukkal vagy adományaikkal járultak és járulnak hozzá a világ egyik legszebb feladatának megvalósításához. Istennek házat építeni!
Az ökumenikus kápolna felszentelésére 2010. június 4-én (16.30 órakor), a trianoni döntés 90. évfordulóján kerül sor, ahová nagy szeretettel várunk kicsiket és nagyokat, éljenek bárhol a földkerekségen. A jövőben ezen a szép szakrális helyen szólalnak majd meg különböző felekezetek papjai, illetve olyan világi emberek, akik a magyarság megmaradása érdekében végzik áldozatos munkájukat, szolgálják Hazánkat.
A Kárpát-medencét kenyérkaréj formában körbeölelő hegyvonulatok varázslatos tájakat és embereket őriznek. Ugyanígy szeretné őrizni és eggyé kovácsolni az itt élőket és ide látogatókat ez a kicsiny kápolna a dombtetőn, a fák közé bújva, akár a kovász, amely szinte láthatatlanul érleli a kenyér tésztáját.
Nem is olyan régen a „mindennapi kenyeret” még mindenki maga sütötte a saját kemencéjében. A búzát – mely minden egyes szemében Krisztus arcát hordozza – Életnek hívtuk. Ahogy a kemence a búzaszemekből kenyeret éget, ugyanígy érleli eggyé az idelátogató lelkeket felekezeti hovatartozástól függetlenül ez a búzaszem alaprajzú kemence-templom.
Az egyszerű hófehér falak és boltozat között színes üvegablak-sor feszül majd, melyen honfoglaló eleink páratlanul gazdag díszítőelemei jelennek meg fénybe öltöztetve. Középpontban – az álmában égbe emelt – Emese foglal helyet, akitől a monda szerint az Árpád-ház származik. Ez a család adta – 400 éves uralkodása alatt – a legtöbb szentet Európának és a világnak.

Isten, áldd meg a magyart!

A Julianus Barát Alapítvány (2621 Verőce, Árpád út 22/a.) adományokból építi a kegyhelyet. Minden egyes adományozó és kaláka-munkás neve bekerül az Adományozók Könyvébe, amelyet a templomban fogunk elhelyezni. Együttes erővel építkezünk, és ehhez kérjük mindenki segítségét! Szeretnénk megszólítani minden magyar származású embert, éljen bármely táján a világnak!
„Volt egyszer egy ember, aki az Ő háza udvarán oszlopot épített az Ő Istenének, de az oszlopot nem márványból faragta, nem kőből építette, hanem ezer, meg ezer apró csillámló homokszemcséből, és a homokszemcséket köddel kötötte össze.” (Wass Albert)

Az adományozás módjai

I.Kalákamunkával
Jelentkezni lehet hétköznapra és szombatra a karpathaza.templom@gmail.com e-mail-címen vagy a 06-30-210-2010-es telefonszámon Bethlen Farkasnál. Ingyenes szállás a jurtában vagy egyénileg sátrakban is megoldható az építkezés mellett.

II.Természetbeni adományokkal
Takács Csillával a 06-30-9904-877-es telefonszámon lehet egyeztetni.

III. Sorszámozott téglajegy vásárlásával (1.000,- Ft/db)
A feladott értéknek megfelelő számú – de maximum 5 db – téglajegy kerül postázásra. Ha 5.000,- Ft-nál nagyobb értékben kíván jegyet vásárolni, akkor két darab –, illetve külön kérésre megfelelő számú – jegyet küldünk. Amennyiben 25 ezer Ft, 50 ezer Ft vagy 100 ezer Ft értékben adományoz, akkor ilyen értékű emlékplakettet küldünk.

IV.Pénzadományokat is szívesen fogad a Julianus Barát Alapítvány

(a) Csekket akkor tudunk küldeni, ha megadja a lakcímét (Tel: 06-30-9904-877). A csekkre kérjük ráírni: Kárpát-Haza Temploma

(b) Belföldi forintátutalást az alábbi címre lehet kezdeményezni:
Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet
Kedvezményezett: Julianus Barát Alapítvány
Számlaszám: 66000145-11073945
Közlemény rovatba kérjük beírni: Kárpát-Haza Temploma

(c)Külföldről érkező átutalás euróban és dollárban
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt.
H-1122 Budapest, Pethényi köz 10.
Bank BIC-kód: TAKBHUHB XXX
Kedvezményezett: Julianus Barát Alapítvány
Számlaszám: IBAN HU 6266000145-11073945
Közlemény rovatba kérjük beírni: Kárpát-Haza Temploma

További információk a következő honlapokon olvashatók: www.julianusbarat.hu , www.karpat-haza.hu/ 


A Kárpát-Haza Temploma