Problémának tartja a 20 százalékos szlovákiai hivatali nyelvhasználati küszöböt az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága, ezért felszólította az illetékes szlovák hatóságokat annak felülvizsgálatára – közölték pénteken Pozsonyban. A testület kifogásolja, hogy az olyan településeken, ahol a kisebbségi lakosok száma nem éri el a 20 százalékot, a közösség tagjai nem használhatják anyanyelvüket a hivatalokban.
Az ET Miniszteri Bizottsága ezt a korlátozást nem tartja összeegyeztethetőnek a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájával, s ezért a rendelkezés felülvizsgálatát várja Pozsonytól.
Mindez abból a jelentésből derül ki, amelyet a pozsonyi külügyminisztérium készített a charta szlovákiai végrehajtásáról, és tárcaközi egyeztetésre bocsátott.
A miniszteri bizottság az Európa Tanács ajánlásokat megfogalmazó döntéshozó szerve.
A miniszteri bizottság ajánlásai alapján Szlovákiának minden iskolai szinten biztosítania kell a kisebbségi nyelvek oktatását, s a lehetőségekről tájékoztatnia kell a szülőket. Javítania kell a közszolgálati televízió és rádió kisebbségi nyelvű műsorainak vételi lehetőségeit, s támogatnia kell a kereskedelmi televíziók és rádiók kisebbségi nyelvű adásait is.
A kereskedelmi adókat a kisebbségi nyelvű műsorok sugárzásától elriasztja, hogy ezeket szlovák nyelven feliratozni kell – mutatott rá a bizottság. A szlovák külügy erre reagálva felhívta a figyelmet arra, hogy ezt a kötelezettséget az államnyelvtörvény módosítása már megszüntette.
Szlovákiának – a bizottság szerint – támogatnia kell a kisebbségi nyelvű sajtó kiadását is. A külügy rámutatott: ez egy pályázati program keretében már megvalósult.
Az ET bizottsága ugyanakkor azt ajánlja Szlovákiának, hogy csökkentse a különleges iskolákba járó roma gyerekek számát. Pozsony úgy véli, hogy ezen a téren is történt előrelépés.
A szlovák külügyminisztérium jelentése szerint az ET Miniszteri Bizottsága a Szlovákiával foglalkozó ajánlásokat tavaly november 28-án fogadta el. A regionális nyelvi charta alkalmazásáról szóló harmadik jelentést 2012-ben kell benyújtania Szlovákiának, amely 2001-ben csatlakozott a chartához.

mti