Megdöbbenését fejezte ki a szlovák hazafiassági törvény miatt a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának (KMKF) Állandó Bizottsága a testület csütörtöki üléséről kiadott záró állásfoglalásában, amely nemzetpolitikai kérdésekkel is foglalkozik.
Szili Katalin, a KMKF Állandó Bizottságának elnöke az ülést követő sajtótájékoztatón elmondta, hogy a szlovák parlamentben kedden elfogadott törvényről is szóló záró állásfoglalást a bizottság egyhangúlag fogadta el.
Az állásfoglalásban az Állandó Bizottság “azon véleményének ad hangot”, hogy Szlovákiában 2006 óta egyre nagyobb teret nyer a politikai szélsőség a kormányzásban és a közéletben.
Az április elsején életbe lépő szlovák jogszabály szerint minden osztályban kötelezően ki kell függeszteni a nemzeti címert, zászlót, az alkotmány bevezetőjét, a himnusz szövegét, és az iskolákban minden hét elején le kell játszani a himnuszt.

***

A KMKF Állandó Bizottsága ülésének záró állásfoglalása
2010. március 4.

A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának (KMKF) Állandó Bizottsága 2010. március 4-én tartotta utolsó ülését a 2006-2010 közötti magyarországi országgyűlési ciklusban. Az ülés foglalkozott a határon túli magyar közösségek helyzetének egyes aktuális kérdéseivel és az elé terjesztett szakpolitikai koncepciókkal, továbbá áttekintette a KMKF eddigi tevékenységének eredményeit.

1. A KMKF az Országgyűlés konzultatív intézményeként az elmúlt években számos olyan javaslatot fogalmazott meg, amely később a gyakorlatban is megvalósult: ilyen például a schengeni vízumokkal kapcsolatos problémák megoldására tett ajánlás, az országgyűlési határozatban is testet öltött határmenti közlekedésfejlesztési koncepció, vagy a nemzetpolitikai ismeretek megjelenítése a Külügyminisztérium belső képzésében.

2. Az Állandó Bizottság üdvözli, hogy a magyar kormány pénzalapot különített el a szlovák államnyelvtörvény értelmében magyar nyelvhasználatuk miatt joghátrányt szenvedők megsegítésére. Felhívja ugyanakkor a figyelmet arra, hogy az alap létrehozása csak átmeneti megoldás lehet, és csak addig tartandó fenn, amíg a magyar nyelvhasználat joghátrányt vagy zaklatást vonhat maga után. Szükséges, hogy az alap működése maradéktalanul feleljen meg létrehozása céljainak.

3. Az Állandó Bizottság azon véleményének ad hangot, hogy Szlovákiában 2006 óta a politikai szélsőség egyre nagyobb teret nyer a kormányzásban és a közéletben. Ez nemcsak a magyar nemzet Szlovákiában élő részét fenyegeti, de a szlovákiai demokráciát is, és veszélyezteti az európai biztonságot.

Az Állandó Bizottság megdöbbenését fejezi ki a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa 2010. március 2-án „A hazafiság támogatása” címen elfogadott törvényével kapcsolatban, amely április 1-jétől kötelezővé teszi például az iskolákban, az önkormányzati testületi üléseken, a sportrendezvényeken a himnusz éneklését, valamint más állami szimbólumok használatát, és a szlovák alkotmány másodrendű állampolgárság kategóriáját megteremtő preambulumának kifüggesztését.

4. Az Állandó Bizottság tájékoztatást hallgatott meg, majd ezt követően eszmecserét folytatott az Alapítvány a Magyar Nemzeti Kisebbségek Európai Érdekképviseletéért és a Brüsszeli Iroda tevékenységéről és terveiről.

5. Az Állandó Bizottság ülése megvitatta a Nemzeti Együttműködési Stratégia egyes szakpolitikai kérdéseire (a szórványstratégiára, a magyarság nemzetpolitikai jövőképére, a jogi stratégiára, a fenntartható fejlődésre, a kulturális együttműködésre és a határon túli magyar romák és cigányok helyzetének kérdéskörére) vonatkozó előterjesztéseket, és – észrevételei beépítése mellett –indokoltnak találta azokat a Plenáris Ülés napirendjére tűzni. Az Állandó Bizottság javasolja egy oktatási szakpolitikai előterjesztés kidolgozását.

6. Az Állandó Bizottság jelenlegi ülésén megtárgyalt előterjesztésekkel együtt a KMKF az elmúlt években 12 olyan dokumentumot dolgozott ki, amelyek a magyarországi pártfrakciók és a határon túli magyar szervezetek konszenzusát rögzítik a különböző országokban élő magyar közösségek együttműködésével, illetve annak egyes szakkérdéseivel kapcsolatban.

7. Ennek során a KMKF különös figyelmet szentelt a magyar-magyar kapcsolatok Európai Uniós összefüggéseinek, valamint a magyar nemzet és a Magyarországgal szomszédos országok többségi népei közötti együttműködés szempontjainak. Ezért javasolja a KMKF-ben részt vevő határon túli magyar szervezetek bevonását Magyarország Európai Uniós elnökségi programjaiba, valamint a Duna-stratégia kidolgozásába.

8. A nemzetpolitikának minden olyan törekvése, amely a KMKF stratégiai anyagainak és koncepcióinak gyakorlatba ültetésére irányul, nemzeti konszenzuson nyugszik.

Budapest, 2010. március 4.