A Rákóczi Szövetség Perbetei Helyi Szervezete már hetedszer szervezte meg a Rákóczi-napot a perbetei kultúrházban. Mint a korábbi években, most is főleg általános iskolák tanulóit és kísérő tanáraikat várták a szervezők.

A rendezvényre minden év decemberében kerül sor, de 2009-ben sajnos el kellett halasztani a versenyt az influenzajárvány miatt.
Idén 5 környékbeli magyar tanítási nyelvű alapiskola tanulói mérték össze tudásukat, mutatták be a meghirdetett pályázatra elkészített prezentációikat. A téma ez alkalommal az „A megújulás kora” (Magyarország a 18. században, valamint Kazinczy Ferenc és a nyelvújítás) címet kapta.
A pályamunkák bemutatása után kézműves foglalkozások következtek, ezeken bárki részt vehetett. Huszárcsákókat, gyöngysorokat, kitüntetéseket készítettek a gyerekek, majd történelmi játszóház következett, melynek a háttértörténetét a Mária Terézia magyar nemesi testőrségébe való felvételi vizsga adta. A jelentkezőknek először a megfelelő műveltségről kellett tanúbizonyságot tenniük, egy földrajz- és idegennyelv-kérdéssor megválaszolásával, majd a fizikai rátermettségüket kellett bizonyítaniuk egy akadálypályán való átjutással.
Minden jelölt felvételt nyert a nemesi testőrségbe, emellett büszkén viselhette a királynő kitüntetését, melyet a testőrség ezredese adott át az újoncoknak. Ezt korabeli táncházzal ünnepelték meg.
A végén apályamunkák kiértékelése és a könyvjutalmak átadása következett, majd mivel ekkorra mindenki kellőképpen elfáradt és megéhezett, elfogyasztották az ebédet, amelynek alapanyagát a Vadászok Perbetei Szövetsége biztosította.

Ölveczky Balázs, Felvidék Ma