Az iskolai tanfelügyelők elkészültek azzal a jelentéssel, melyben az iskolákon szerzett tapasztalataikat és megfigyeléseiket foglalták össze. A legtöbb hiányosságot az információs rendszerek és a szlovák nyelv nem megfelelő használata terén tapasztalták. Sok iskolában tájszólásban beszélnek nem csupán a tanulók, de a pedagógusok is, főleg az ország keleti részén és a Nagyszombati kerületben, állapították meg a tanfelügyelők Az Állami Tanfelügyelőség már tizedik alkalommal készítette el jelentését az iskolai nevelésről és tanításról. A több mint 120 oldalas jelentést kétezer iskolában végzett ellenőrzés alapján dolgozták ki. „A tanulók általános tudása csökken, ami általános jelenség, és valamit tenni kellene ellene” – összegzi Jarmila Braunová, az országos tanfelügyelő helyettese a jelentés legfontosabb megállapítását, kitérve arra, hogy leginkább a számítógépek nem eléggé hatékony kihasználása tűnt fel a leginkább az iskolai ellenőrzések során. A másik legfeltűnőbb jelenség, amit a tanfelügyelők tapasztaltak, az volt, hogy sok iskolában – mégpedig a szlovák tanítási nyelvűekben – tájszólásban beszélik az államnyelvet mind a tanulók, mind pedig a pedagógusok. Ez a nyelvhasználat pedig nemcsak a tanítási órák közti szünetekre jellemző, hanem a tanórákra is. Sőt, olyan iskolákat is meglátogattak a tanfelügyelők, ahol a tanulók által használt nyelvjárást egyáltalán nem értették a fővárosból érkező inspektorok.
Ami a számítógépek és az információs technika iskolai elterjedtségét és használatát illeti, a jelentés megállapítja, hogy ma már minden iskola rendelkezik számítógépes teremmel, melynek felszereltsége többé-kevésbé jónak mondható, ám a pedagógusok egy része – főleg az idősebbek – még mindig ódzkodnak a legújabb technika használatától.
Több iskola interaktív táblákkal is rendelkezik, ám sok helyen egyszerűen ki se csomagolták azokat, mert a tantestület tagjai vagy nem akarják a táblákat a mindennapi tanításban felhasználni, vagy pedig az iskola vezetősége nem biztosította be a szükséges továbbképzést, olvasható a tanfelügyelők által összeállított idei jelentésben az oktatás színvonalával kapcsolatban. 
Sme, Felvidék Ma