A törvényt, amely a hét elején az állami himnusz éneklését követeli meg a tanulóktól, a kormány egy újonnan alakult állam iránti hazafias érzés megerősítése legitim példájának tartja. A törvény bírálói viszont a kormányzat e döntését hamisnak és alantasnak látják, írja a neves brit hetilap, a The Economist, amely a hazafiasság kérdésének előhúzását Robert Fico választási kampányával hozza összefüggésbe.

A lap figyelmeztet: a hazafiassági törvény mögött Ján Slota áll, akit „a nacionalista párt bombasztikus vezérének” nevez. Ficót a lap mérsékeltebb politikusként jellemzi, és kiemeli egyik kedvelt szófordulatát, az „ésszerű historizmust”. „Egyes viták az olyan ember számára, aki nem ebben az országban él, banálisnak tűnhetnek. Például az, hogy a mai szlovákok visszavezethetik-e gyökereiket a Nagy-morva Birodalomig, amely a 9. században létezett. Robert Fico miniszterelnök azt mondja, hogy igen, és beosztottjait arra szólítja fel, azt a régi népet ó-szlovákoknak nevezzék – írja a The Economist. – A mítoszteremtés sok ország jellemzője. Fico bírálói viszont haragszanak érte, mert véleménye mögött a nácik által támogatott báb-köztársaság, a Szlovák Állam rehabilitálásának igyekezetét látják.” Ezt többen is egy rövid, ám dicséretes államiságnak tartják a sok gyötrelmet megélt szlovák nemzet történetében, míg mások a klérofasizmus szégyenteljes koraként kezelik. „A Fico-kormány vélhetőleg az első értelmezés felé hajlik” – írja a The Economist. S ezt a véleményét a lap a kormány több konkrét lépésével támasztja alá. Többek közt azzal, hogy emelte például a Matica Slovenská költségvetési támogatását, miközben ez a „nacionalista kulturális tömörülés nyíltan elítéli a háborús bábállam pap-elnökének, Jozef Tisónak a kivégzését”. Tisóval kapcsolatosan a lap megjegyzi azt is, hogy sok szlovák „szent hazafiként” tekint rá.
Ír a lap a szlovák oktatásügyi minisztériumban kialakult helyzetről is, ahol a Slota-párt embere igazgat, de az ellenzék gyengeségéről is, amelyet a legerősebb párt pénzügyi botránya döngöl a földbe. Mindez együtt – írja a lap – Fico malmára hajtja a vizet. „ A minden hájjal megkent Fico jogászember, nem történész. Mégis minden arra mutat, hogy át akarja írni Szlovákia múltját, de a jövőjét is” – szögezi le végezetül a The Economist.

SITA, Felvidék Ma, gy