Berényi József általános elnökhelyettes, Farkas Iván, az Országos Tanács elnöke és Zachariáš István közigazgatási alelnök képviseletében 2010. április 23-án a Szlovákiai Városok és Falvak Szövetségének (ZMOS) vezetőségével találkozott az MKP, hogy ismertesse velük a párt 2010-es választási programját.
A vita keretében elhangzott, hogy az MKP a Szövetség alaptéziseivel összhangban fogalmazta meg választási programját. Az MKP képviselői a tanácskozás során hangsúlyozták az anyanyelvhasználat fontosságát az önkormányzatok szintjén. A program ismertetése során kitértek továbbá a decentralizáció előnyeire és a kormány ez irányú kötelezettségvállalásainak betartására, az R7-es és R2-es gyorsforgalmi utak, illetve a Duna- és az Ipoly-hidak megépítésének szükségességére, az egyes régiók közötti különbségek kiegyenlítésének fontosságára, valamint az EU-s alapok szétosztásának korrupciómentessé és átláthatóbbá tételére.