A Lévai Magyar Tanítási Nyelvű Egyházi Gimnázium részére 2009 őszén nagyszerű felajánlás érkezett. Krisztiáni Sándor magyarországi szobrászművész saját alkotását ajándékozza az iskolának. A „Rákóczit haza a Felvidékre“ jelszó jegyében került sor erre a nemes cselekedetre, miszerint a szobor legjobb helye mindenképp egy felvidéki gimnázium. Az, hogy épp Léva lett a kiválasztott, köszönhető a jó baráti kapcsolatnak, mely egyik volt diákunkat a művészhez köti, illetve az alma materhez való hűséget is jelenti ez egyben. Rákóczi egyébként járt Léván, államtanácsot is tartott itt, s ennek emlékét ma is nagy tisztelet, kegyelet őrzi.
A szobor avatására április 14-én került sor a gimnázium dísztermében. A beltéri, gipsz mellszobrot Kun Ferencz, a Rákóczi Szövetség alelnöke leplezte le, s áldást mondott Galgóczi Rudolf zselízi róm. katolikus esperes-plébános, illetve a lévai református gyülekezet lelkésze, Nt. Kassai Gyula is. Természetesen, ahogy illik, a gimnázium Gaudium kórusa ill. versmondói műsorral köszöntötték a „vezérlő fejedelmet“.
Krisztiáni Sándor szobrászművész 1972-ben született, jelenleg a Magyar Képzőművészeti Egyetem tanára. Számos önálló kiállítása volt már, fontosabb munkái pedig az egész Kárpát-medencében láthatók. Pl. dombormű a Nemzeti Színházban Kaszás Attiláról, a külügyminisztériumban gróf Battyhány Kázmér bronzszobra, gróf Széchényi István portréja bronzból Kisbéren, Erdélyben bronzból készült portrék Bem Apóról, II. Rákóczi Ferencről, vagy Báthori Istvánról stb. Vannak szobrai Szlovákiában is, illetve érdekesség, hogy ő készítette a Sebesség c. domborművet valamint Bernie Ecclestone portréját bronzból, melyek a Hungaroringen láthatók.
A gimnáziumi ünnepség természetesen az egész lévai magyarságot óhajtotta megszólítani. A szobor is a lévai magyarságé kell, hogy legyen. Bízunk benne- ahogy az tegnap el is hangzott- , ahogy Rákóczi életében tette, sikerül egységbe kovácsolni, összefogni a zilált, szétforgácsolt nemzetet. Talán egy picit hozzájárultunk ehhez…..

A szobor alkotója: Krisztiáni Sándor

Galgóczi Rudolf zselízi róm. katolikus esperes-plébános

-kb-, Felvidék Ma