(Fényképgalériával) Miután Komáromban a magyarországi zarándokok átadták a feltámadási jelvényt a felvidéki testvéreiknek, a Pázmaneum Társulás által szervezett útvonalon tovább halad a Felvidéken a Feltámadási Menet.
A Zamárdiból kettévált Árpád-kori szárnyas kettős kereszt motívumú feltámadási jelvény április 16-án megérkezett a Felvidékre. Komáromnál lépték át a Trianonban erőszakoson meghúzott határt a győri Ne-Felejcs Polgári Kör tagjai, hogy elhozzák felvidéki testvéreiknek a feltámadási jelvényt.
A komáromi Szent András plébániatemplomban a helyi egyházközség képviselői és a Feltámadási Menetet az ország nyugati részében szervező Pázmaneum Társulás képviselői fogadták. Közös szentmisén vehettek részt, majd a helyi plébánián Elek László esperes látta vendégül a győri zarándokokat.
Április 17-én Komáromszentpéteren az egyházközség hívei fogadták a Pázmaneum Társulás ügyvezető elnökétől a szárnyas keresztet, amelyre miután feltűzték az egyházközség szalagját közösen imádkoztak a magyar nemzet jövőjéért.
A Feltámadási Menet tovább haladt Ímelyre, ahol ThDr. Karaffa János helybéli lelkiatya és az egyházközség tagjai szentmise keretében tűzték fel az egyházközség szalagját a feltámadási jelvényre, majd azt továbbvitték Martos községbe is. Itt a katolikus és a református egyház képviselői közösen fogadták a Feltámadási Menetet.
Április 18-án Kicsinden az ímelyi egyházközség nevében a Karaffa János atya adta át Farkas Zsolt helybéli plébánosnak az Árpád-kori szárnyas keresztet. A szentmise után a jelvényt továbbvitték Helembára és Garamkövesdre, ahol szintén szentmise keretén belül imádkoztak a magyar nemzet egységéért.
A Garam partjáról a püspöki székhelyre, Nyitrára vitte a feltámadási jelvényt Farkas Zsolt garamkövesdi atya és a Szent Korona Lovagrend Felvidéki Rendtartományának lovagjai. A nyitrai Szent László piarista templomban Ďurčo Zoltán, a Nyitrai egyházmegye magyar híveinek helynöke mutatott be szentmisét a feltámadási jelvény jelenlétében. Majd a zoboraljai községek képviselői rátűzték szalagjaikat a szárnyas keresztre.

Zamárdiában kettévált a feltámadási jelvény és a Kárpát-medence magyar településeit bejárva egyesül majd a magyar katolikusok nagy találkozóján Csíksomlyón. A Pázmaneum Társulás honlapján részletesen olvashatunk a Feltámadási Menet útvonaláról (www.pazmaneum.com).

Fényképek a komáromi Feltámadási menetről:

A szentpéteri Feltámadási menet:

Az ímelyi Feltámadási menet:

A martosi Feltámadási menet:

Felvidék Ma