Stanislav Zvolenský megyéspüspök és Erdő Péter bíboros a találkozást követően a magyar-szlovák viszonyról egybehangzóan elmondták: a két országban élők zöme nem táplál nacionalista indulatokat a másik nemzet tagjai iránt. Az egyszerű emberek okosabbak, mint a politikusok.

Erdő Péter kifejtette: mindkét egyház kötelességének tartja, hogy párbeszédet folytasson, ezzel is segítse a történelmi traumák áthidalását. Emlékeztetett a magyar és szlovák hívők 2006-os közös, esztergomi imádságára, melyben kölcsönös megbocsátást és engesztelést kértek. A két püspöki kar akkor közös nyilatkozatban tett hitet a megbékélés, a kölcsönös tisztelet és szeretet mellett, s ebben a szellemben dolgoznak azóta. Stanislav Zvolenský hozzátette: a közös nyilatkozatban is megfogalmazták, nem a történelmi múlt problémáinak megoldása a feladatuk, hanem a jó cselekedetek a jelenben és a jövőben.
A mai találkozón a papság évének programpontjaival foglalkoztak. „A hit és a pasztoráció nyelve közös“ – mondta Erdő Péter. A két püspöki kar a papság helyzetéről beszélt, életkörülményeit tárta fel, beleértve munkafeltételeiket és bérezésüket is, de a diakónusokra és laikus dolgozókra is kitértek. Magyarországon egyenetlen a katolikus népesség eloszlása, ezért sokszor gondot okoz ellátásuk, mert kevés a pap. Szlovákiában jobb a helyzet. A két püspöki kar békésen közelíti meg a szlovákiai magyar katolikusok igényét, hogy legyen magyar püspökük. „Azt jó dolognak tartjuk – jelentette ki Erdő Péter bíboros -, ha a hívők anyanyelvükön hallhatják az örömhírt, s ez mind a szlovákiai magyarokra, mind a szlovákokra vonatkozik. Hogy így legyen, abban fontos szerepet játszik a szlovák és magyar püspöki kar testvéri együttműködése.“ Ez többek közt abban is megnyilvánul, hogy kölcsönösen lehetőséget adnak egymásnak papok és laikusok képzésére egymás intézeteiben, ha erre igény mutatkozik.
Stanislav Zvolenský azt is bejelentette: június 22-én, a papság évének zárórendezvénye a két püspöki kar közös búcsújárása lesz a Pozsony melletti Máriavölgyben.

Felvidék Ma