Ahogy arról múlt héten már beszámoltunk, Szlovákia “nyelvrendőrsége” a felvidéki magyarság szórványban élő részét “célozta meg”. A kálazi Csemadok Új Hajtás színjátszó csoportja műsorfüzetével állítólag megsértette az államnyelvtörvényt. Ladányi Lajos, az MKP elnökségi tagja és a színtársulat szereplője szerint az ellenőrzések célja a megfélemlítés és az egyre fogyó zoboraljai magyarság elbizonytalanítása.

A kulturális minisztérium államnyelv-szakosztálya vezetőjének, Elena Kačalovának az a kifogása a szórólappal kapcsolatban, hogy az nem tartalmazza szlovákul is mindazt, amit magyarul feltüntettek rajta. “Évtizedek óta ilyen a műsorfüzet. Jómagam 30 éve vagyok a színjátszó kör tagja, és még soha egyetlen kifogást sem hallottam. Sem a lakosságtól, sem azon falvak polgármestereitől, ahol felléptünk” – mondta Ladányi Lajos.
A minisztériumi ellenőrzés során Ladányi kezdeményezte, hogy az eljárás magyarul folyjon, hiszen Kálazon jóval 20 % felett van a magyarok lélekszáma, és így törvény adta joguk, hogy a hivatalos érintkezésben magyarul beszéljenek. A nyelvrendőrök ezt elutasították! Ladányi Lajos rámutatott, a “nyelvrendőrök” a nyelvtörvénynek úgy akarnak hatályt szerezni, hogy más törvényeket (például a kisebbségi nyelvhasználatra vonatkozót is) megsértenek. Ezen a ponton megszakadt a múlt heti “tárgyalás”.

Tegnap ismét visszatértek Zoboraljára a nyelvrendőrök. Már jegyzőkönyveztették az előző látogatásuk körülményeit. Nem közeledtek az álláspontok, és csak annyi eredménye lett a találkozásnak, hogy az ellenőrök közölték, a következő, várhatóan végleges “menet” április 30-án lesz a kulturális minisztériumban. A magyar színjátszók addig még fellebbezhetnek a jegyzőkönyvezett megállapításokkal szemben, ha nem élnek ezzel, akkor lezárják az ügyet. Akkor majd kiderül, hogy figyelmeztetés vagy pénzbüntetés vár-e a kálazi Csemadokra.

Biró Ágnes (MKP) az Új Hajtást ért nyelvi támadás kapcsán a kulturális minisztert interpellálja a parlamentben. Rámutatott, még a nyelvtörvény betűi szerint sem egyértelmű az ellenőrzés jogossága. A minisztérium tevékenysége nincs összhangban az EBESZ kisebbségügyi főbiztosának, Knut Vollebaeknak az ajánlásaival sem.

Felvidék Ma, on