2008. július elején egy gömbvillám okozott súlyos károkat a 12. században épült ipolypásztói református templomon. A vihar tönkretette a tornyát, a tetőzetét és az orgonáját. A felújítási munkálatok a szükséges anyagiak összegyűjtése után kezdődtek el. Mára már csak az utolsó simítások maradtak köszönhetően a gyors pénzügyi támogatásoknak.

Az ipolypásztói református templomot nem is olyan rég – a múlt század utolsó éveiben újították meg, 1996-ban. Akkor még senki sem sejtette, hogy tizenkét évvel – a sok pénzt és fáradságot kitevő munkálatok után – ismét templomfelújítási gondok foglalkoztatják az egyházközséget.
Lassan két éve lesz annak, hogy az 540 lelket számláló Ipolypásztó százhúsz tagú református közösségét súlyos veszteség érte egy nyári vihar során. Leomlott a 12. században épült templom 22,5 méter magas tornyának negyede, tönkrement a tetőzet harmad része is. A torony részei és a helyükről kiszakadó harangok a tetőn át a karzatra zuhanva szinte porrá zúzták az egyházközség egyik büszkeségét, a környék legrégebbi és legnagyobb orgonáját.
A templom 1820-ban öntött 180 kilós nagyharangja és az 1910-ben készített 90 kilós párja szerencsére komolyabban nem sérült meg. Fél évig, amíg a templom alkalmas nem lett az istentiszteletek megtartására, addig a hívek vasárnaponként a helyi kultúrházban hallgatták Isten igéjét.
A templom felújítási munkálatai – anyagiak hiányában – viszont csak egy évvel a tragédia után kezdődtek el. Bugár Andrásnak a gyülekezet lelkipásztorának a tájékoztatása szerint először a templom tetőszerkezete készült el, majd a toronyt állították helyre a szétroncsolódott karzattal együtt. A harangokat rózsahegyi mesterek hozták helyre. A lelkipásztor most már örül annak, hogy a templom hamarosan ismét teljes szépségében szolgálhatja a gyülekezetet. A vihar okozta károk helyrehozatala kilencvenkilenc százalékra elkészült, utoljára a szószék lefestését hagyták. Annak felújitására viszont már nem futotta a felújításra szánt adományokból. A lelkipásztor azonban reméli, hogy amennyiben ismét megfelelő pénzösszeg áll a gyülekezet rendelkezésére, akkor a szószék is új külsőt kap.
A templomot ért kár becsült értéke meghaladta a 140 ezer eurót. Legalábbis a felújítási munkálatokra felkért vállalkozóval kötött szerződés ennyi összegről szól. Ez azonban nem tartalmazta a belső munkálatokat, amiért újabb 7500 eurót kellett az egyházközségnek fizetni. Mivel az ipolypásztói templom műemlékjellegű, ezért a felújítás során nagyon oda kellett figyelni arra, hogy mindent az eredeti állapotba kerüljön vissza. Erre gondosan ügyelt a Műemlékvédelmi Hivatal. Bugár András szerint ezért is került ilyen tetemes összegbe a templom felújítása
A viharban súlyosan megsérült református templom mielőbbi felújítására a történtek után azonnal gyűjtést hirdetett meg az egyházközség. Adakozott nemcsak a helyi közösség, hanem a Szlovákiai Református Egyház gyülekezetei is, akiket körlevél formájában szólítottak meg. Magánszemélyek közül is többen hozzájárultak a rendbetételhez. A legnagyobb összeget – kétezer eurót – egy hollandiai házaspár adományozta, de volt, aki 664 euróval járult hozzá a felújításhoz. A kulturális minisztériumtól a munkák második szakaszára 35 ezer eurót kaptak, a Nyitra Megye Önkormányzatától 2 400 euró, a magyarországi kulturális minisztériumtól kétmillió forint, azaz hat ezer euró érkezett. A református templom ugyan biztosítva is volt, de az illetékes biztosító társaság a kár értékének még a felét sem fizette meg. Elégedetlen is ezért a gyülekezet. A külső károk rendezésére 51 450 euró érkezett a gyülekezet számlájára, a torony helyrehozatalára pedig 9 626 eurót kaptak. A gyűjtésből és a biztosítótól származó összegek még így is csak a kiadások nyolcvan százalékát fedezték. A kivitelő minél előbbi kifizetése érdekében az ipolypásztóiak kénytelenek voltak 16 500 euró értékben alacsony kamatozású hitelt felvenni a református egyház segélyalapjától. Bugár András lelkipásztor szerint azonban még ez sem lesz elegendő. Legalább két-háromezer euróra lenne szükségük, hogy az elvégzett munkálat értékét teljes mértékben ki tudják fizetni. A kiadások fedezése céljából az egyházközség támogatásért fordult a magyarországi kulturális minisztériumhoz.
A gyülekezet tervbe vette a tönkrement 150 éves értékes orgonájának a megjavítását is. Erre szintén csak akkor kerül sor, ha meglesz rá a megfelelő pénzügyi fedezet. Addig az istentiszteleti alkalmakon a gyülekezet orgonakíséret nélkül énekel.
A tervek szerint a megújult templom ünnepélyes felszentelésére a nyár folyamán kerül sor.

Felvidék Ma, Reformata