2010. július 17-én, a szlovák szuverenitás 1992-es kikiáltásának napján hatályba lép a szlovák állampolgársági törvény módosítása, s e napot követően de jure megszűnik a kettős állampolgárság intézménye Szlovákiában minden olyan esetben, amikor az érintett szlovák polgár maga folyamodna egy másik ország állampolgárságáért.  

Ha ugyanis a szlovák állampolgár saját kérésre felvesz egy másik állampolgárságot, automatikusan megfosztják szlovák állampolgárságától. A törvény a más állampolgárságért folyamodót kötelezi, hogy szándékát a megyei hivatal belügyi osztályán bejelentse, hogy ennek alapján szlovák állampolgárságát elveszítse. Ha az érintett polgár nem jelenti fel önmagát, 3 319 eurós büntetéssel sújtható.

Felvidék Ma