Az ipolysági Nagyboldogasszony templomban került sor a Millenniumi Ösztöndíj jubileumi, 10. átadására, amelyet Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola ballagási ünnepsége keretében adtak át.
Az ösztöndíjat 3 egykori osztálytárs alapította, kiknek híre és tevékenysége messze túlnőtte a kisváros határait: Csáky Pál, az MKP országos elnöke, Molnár Imre, történész, diplomata, a varsói nagykövetség munkatársa, valamint Vanda Károly, szalkai esperesplébános. Ők hárman, a helyi magyar tanítási nyelvű gimnázium egykori „öregdiákjai” voltak az esemény megálmodói és életre keltői: 2000-ben, a magyar államalapítás millenniumi évében, 25 éves érettségi találkozójukon elhatározták, hogy évente megjutalmaznak két gimnazista diákot, akiket kiváló tanulmányi eredményeik, versenyeredményeik, példás magaviseletük és a gimnáziumi közösségért vállalt munkájuk alapján iskolájuk tanári kara a kitüntetésre méltónak talál. A díjazottak minden évben egy hetes Budapesti kirándulást kapnak, valamint egy évig birtokolhatják a Millenniumi Ösztöndíjhoz tartozó, a magyar koronaékszereket ábrázoló vándor plakettet. Az ünnepség rendkívülisége abban rejlett, hogy a ballagás mintegy keretet adott egy másik jelentős eseménynek: a város két magyar tanítási nyelvű gimnáziumát látogató, kimagasló teljesítményt nyújtó diákjainak kitüntetésének.
Az ünnepi szentmisét Vanda Károly celebrálta, aki visszaemlékezett azokra az időkre, amikor 1975-ben ők ballagtak. Az ünnepség annak idején nem a templomban volt, bár néhányan akkor is elhozták csokraikat az oltár elé. Most a ballagók tarisznyájába jelképesen három ajándékot tett útravalóul: a magyarságot, az emberséget és a hitet.
Pálffy Dezső, a Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola igazgatója beszédében búcsúzott az iskola nyolcadik érettségiző osztályától, kívánva nekik további sikereket azon az úton, melyen az előttük érettségizett mintegy 200 diák elindult. A vendégeken kívül üdvözölte az iskola nyugalmazott igazgatóját, Píri Lajost, az ösztöndíjat alapító diákok egykori osztályfőnökét.
Az átadás keretén belül először Molnár Imre szólt a jelenlevőkhöz. Beszédében utalt arra, milyen fontos az ember életében a kötődés és a valahova tartozás élménye. Véleménye szerint a Budapesten töltött egy hét majd nemcsak ráébreszti a jutalmazottakat a magyar múlt és kultúra kincsestárára, de elmélyíti bennük azt az érzést is, hogy tudják, hova tartoznak, valamint azt is, hogy mivel tartoznak népüknek, szűkebb értelemben régiójuknak. Hangsúlyozta, hogy az ismeretek gyarapításához mindenkor szükség van az eredendően bennünk lévő tudásvágy táplálására, valamint arra, hogy soha ne állapodjunk meg egy helyben, mindig akarjunk tovább lépni és látókörünket tágítani – miközben tudjuk azt, hogy honnan jöttünk és hova tartozunk.

Csáky Pál elmondta, hogy nem csupán egy Ipoly-menti kisvárosba jött ma reggel, hanem diákkorának színhelyére: haza érkezett. Úgy érzi, egy olyan helyre került, ahol a mai kommersz, elvadult világban még vannak igazi értékek, ahol az emberek büszkék hitükre és anyanyelvükre. Ennek a megtartására buzdította nemcsak a végzős diákokat, hanem valamennyi jelenlévőt.
Ezután az iskolák igazgatói bemutatták idei díjazottjaikat: a Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola jelöltje Sasváry Ferdinánd, aki az utóbbi években országos sikereket ért el geográfiából, kémiából és biológiából. A biológiai olimpia kerületi fordulóját megnyerve egyedüli magyar diákként az országos döntőn 7. helyezést ért el. A millenniumi kitüntetést az elmúlt 10 év alatt húsz diák tudhatta magáénak. Az Ipolysági Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium igazgatója Szkladányi Endre bemutatta ösztöndíjra javasolt diákjukat, a harmadikos Klacso Róbertet, akit az ünnepi alkalomból osztálytársai is elkísértek.
A ballagási ünnepségben először a Szülői Szövetség elnöke, Gémesi Zoltán búcsúztatta a ballagó diákokat, majd az alapiskola első osztályosainak és a gimnázium hetedikeseinek műsora következett, akik mosolyt és könnyeket is csaltak a jelenlévők arcára.
Köszönettel tartozunk a Millenniumi Ösztöndíj megalapítóinak és mindazoknak, akik az anyagi támogatáson kívül önzetlenül segítik – szellemi táplálékot is nyújtva – a mai ipolysági diákokat.
FF