Dolník Erzsébet ma 70 éves. Szinte hihetetlenül hangzik, hiszen ma is a felvidéki magyar közösség legaktívabb tagjai közé tartozik. 1940-ben, a háború alatt született Ligetfalun. Szüleitől a magyarság megélésének természetességét örökölte, ugyanakkor a sors kicsi korától ellenállásra nevelte:  a nacionalista klérus a jogfosztottság éveiben, a csehszlovák kommunista hatalom nyomásgyakorlása komáromi gimnazista korában 1956-ban….

Aztán a tanári pályán kellett úgy helyt állnia, hogy egyszerre maradjon meg elvhű magyarnak, jó pedagógusnak, szigorú nevelőnek, mellette pedig a családja biztos támaszának. 1989 előtt a Csemadok volt tevékenységének fő területe, s a 80-as években már nagyon szoros kapcsolatokat ápolt mind a csehszlovákai, mind a magyarországi ellenzéki mozgalmakkal. A rendszerváltás után pedig az országos politika élvonalába került. Az Együttélés Politikai Mozgalom vezetésének oszlopos tagjaként,  az MKP parlamenti képviselőjeként a magyar oktatásügy kiemelkedő szakembereként tevékenykedett. Ma Léván él, nyugdíjasként továbbra is a helyi közéletet segíti a tőle ismert elszántsággal, elhivatottsággal.

Rendkívül gazdag pályafutását néhány fényképpel elevenítjük fel. Kívánunk neki sok erőt, egészséget ahhoz, hogy tovább folytassa áldásos tevékenységét – gyermekei, unokái és tágabb értelemben vett családja, a felvidéki magyar közösség körében. Isten éltesse!

{mosimage}

{mosimage}

{mosimage}

{mosimage}

{mosimage}

{mosimage}