– Fontos, hogy az Európai Unióban az egyes országok csatlakozását követően is folyamatosan nyomon kövessék a tagállamok jogalkalmazási gyakorlatát a kisebbségi jogok területén – hangoztatta az Európai Parlament úgynevezett kisebbségi frakcióközi munkacsoportjában csütörtökön Knut Vollebaek, az EBESZ kisebbségügyi főbiztosa a munkacsoport társelnöke, Gál Kinga (Fidesz) Strasbourgban kiadott közleménye szerint. Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet főbiztosa annak jelentőségére is felhívta a figyelmet, hogy a kisebbségi kérdésekkel foglalkozó nemzetközi szervezetek továbbra is széles jogkörökkel rendelkezzenek, és a kisebbségügyi kérdéseket az illetékes országok a nemzetközi intézmények keretei között vitassák meg. Ebben a folyamatban az Európai Parlamentnek és a kisebbségi munkacsoportnak is növekszik a szerepe – tette hozzá a közlemény.
Az Európai Uniónak nemcsak a tagság elnyeréséig kell szigorúan ellenőriznie a tagállamok kisebbségi jogi szabályozását, hanem azt követően is – szögezte le Vollebaek.
A meghallgatáson a szlovák nyelvtörvény és a kettős állampolgárság kérdéseit is megvitatták.
Bauer Edit felvidéki EP-képviselő kérdésében rámutatott, hogy az utóbbi években Szlovákiában a magyar és más kisebbségeket hátrányosan érintő események következtek be, így például Malina Hedvig esete vagy a szlovák államnyelvtörvény elfogadása és annak alkalmazása.
A képviselő “a kettős állampolgárság bevezetése miatti szlovák riogatásokkal” kapcsolatos véleményéről is kérdezte a főbiztost, nevezetesen, hogy Robert Fico szlovák miniszterelnökhöz hasonlóan ő is biztonsági kockázatként értékeli-e a kettős állampolgárság intézményét.
Vollebaek kijelentette: a kettős állampolgárság intézményét nem tekinti biztonsági kockázatnak, ha az nem tömeges mértékben történő útlevélkiadással jár.
Tabajdi Csaba (MSZP) egy másik közleményben kiemelte: Vollebaek “hangsúlyozta, hogy a nemzetközi gyakorlattal összhangban az állampolgárság kérdéséről minden állam szuverén módon dönt”.
A szlovák nyelvtörvénnyel kapcsolatban a főbiztos azt hangsúlyozta, hogy július végén fogják megvizsgálni és értékelni annak végrehajtását.
A nyelvtörvényről kérdést intézett Vollebaekhoz Tabajdi Csaba és Sógor Csaba erdélyi magyar képviselő is. Utóbbi egyebek között azt nehezményezte, hogy a főbiztosnak nem sikerült a kérdést megnyugtatóan rendeznie, a konfliktust feloldania.
Tabajdi kérdésére válaszolva a főbiztos megerősítette: amennyiben problémát talál a törvény alkalmazása kapcsán, a nyár végén-ősszel elkészülő jelentésében konkrét ajánlásokat fogalmaz meg a szlovák kormány számára.
A szocialista képviselő közlése szerint Vollebaek az ülésen megismételte korábbi ajánlását, amelynek keretében javasolta, hogy Szlovákia az államnyelvtörvény módosítását követően megfelelően módosítsa a kisebbségi nyelvhasználatot szabályozó törvényt is. Erre azért van szükség, hogy az államnyelv mellett a kisebbségi közösségek nyelve is azonos szintű védelmet élvezzen.
Schöpflin György (Fidesz) a főbiztosnak a kolozsvári Babes-Bolyai Egyetemen felmerült szabálysértésekkel kapcsolatos munkájáról és eredményeiről érdeklődött.
Vollebaekot – aki 2007 óta tölti be EBESZ-főbiztosi posztját – most először látta vendégül a kisebbségügyi EP-munkacsoport.

Felvidék Ma