Nagy megrökönyödést okozott nemrégiben a felvidéki magyar katolikusok közt, hogy az egyik felvidéki – magyar nyelven kiadott – katolikus hetilapban két alkalommal is a Most-Híd párt választási plakátja szerepelt.

 

Nem az váltott ki meghökkenést, hogy egy magát katolikusnak mondó hetilap politikai témával is foglakozik, hanem az, hogy fizetett hirdetésben egy adott politikai párt támogatását propagálja. Az helyeselhető, ha az Egyház útmutatást akar adni híveinek, hogyan képviseltessék magukat a politikai színtéren, hogy megjeleníthessék a társadalomban az igaz evangéliumi értékeket.
Valóban: az Egyház prófétai feladatához tartozik: Elítélni a rosszat és támogatni a jót! Az Egyháznak erkölcsileg is nevelnie kell a sokszor demagóg politikusok által megtévesztett embereket. A lelkipásztorok tehát, amikor rámutatnak egy-egy eszme hamis voltára, és óvják attól híveiket, nem politizálnak, hanem csak feladatukat teljesítik, úgy, ahogy azt az Ószövetség prófétái is tették, sokszor a királyokkal és a politikai elit képviselőivel szemben is. Az Egyház jogosan lép fel olyan ideológiákkal szemben, amelyek az embert teremtényi mivoltából kiszakítva, Istentől függetlenül, egy bizonyos osztály vagy faj tagjaiként szemlélik. Az ilyen ideológiákat az Egyház elítélte: a kommunista és szocialista eszmék követőit a 19. században még egyházi kiközösítés is fenyegette. Ma az Egyház – ezen belül hangsúlyosan XVI. Benedek pápa – a szélsőséges liberalizmus és relativizmus diktatúrájának veszélyére hívja fel leginkább hívei figyelmét, amely veszélyezteti az emberi életet, propagálja a halál civilizációját – többek közt az abortusz és eutanázia formájában.
A Szlovák Katolikus Püspökkari Konferencia választások előtti körlevelében figyelmeztet annak szükségességére, hogy a katolikusok vegyenek részt a választásokon, s a keresztény értékek mellett való kiállás alapján ítéljék meg a pártokat és jelölteket. Konkrét pártot vagy pártokat azonban a körlevél nem jelöl meg, amelyekre a katolikusoknak szavazniuk kellene.
Mi, keresztény magyarok tudjuk, melyik párt képviseli sorainkból egyetlenként ezeket a keresztény értékeket, miközben kiáll magyar nemzeti identitásunk, nyelvünk, kultúránk védelmében. Nemcsak szavakban. Mert hirdetni lehet szép szavakkal – jó pénzért, 30 ezüstnyi árfolyamon – akár egy katolikusnak nevezett hetilapban is, hogy valaki mennyire vallásos, mert hisz Istenben meg önmagában, de ettől még nem biztos, hogy valóban kiáll a keresztény erkölcsi elvek mellett a gyakorlatban is. A Most-Híd párt programjában egyébként a keresztény szó nem is szerepel, az egyházakról csak érintőlegesen szól, akkor is leginkább csak az anyagi kárpótlás kapcsán. Nem árt tudni azt sem, hogy a honlapjukon szereplő link szerint bár „nem támogatják az abortuszt, de betiltását nem tartják megoldásnak” (http://www.parameter.sk/rovat/belfold/2010/01/21/bugar-bastrnak-katolikus-papokkal-egyeztettek). Ebből az is következhet, hogy szerintük az megengedhető. Ami ugye szöges ellentétben áll a Katolikus Egyház tanításával. Vajon hogyan szavaznának az ilyen párt képviselői a parlamentben egy életpárti, magzatgyilkosságot tiltó törvény kapcsán?
Már csak az a kérdés, hogyan lehet egy keresztény értékeket programjában nem felvállaló pártot propagálni egy magát katolikusnak nevező – magyar nyelven kiadott – lapban? Mi legyünk éberek és vigyázzunk, nehogy az ördögnek, a Hazugság Atyjának sokszor mézes-mázos ígéretekkel álcázott csapdájába essünk. A Sátán (görögül: „diabolosz”, vagyis „széthúzó”) mindig az egység megbontására, széthúzásra törekszik. Jól látszik aknamunkájának eredménye a felvidéki magyarság körében is: ügynökei révén, akiket a Hírnév, a Pénz és a Hatalom akarása irányít, azon dolgozik, hogy megbontsa magyar közösségünk egységét és megsemmisítse azt. Az ő száma a Biblia tanúsága szerint 666. Érdekes megfigyelni: ha ennek a számnak számjegyeit összeadjuk, egy 18-ast kapunk, az említett számra való utalás pedig a Jelenések Könyve 13. fejezetének 18-ik versében szerepel. Ha valaki fundamentalista módon értelmezné a Bibliát, innen már nem lenne nehéz levonni a végkövetkeztetést…
Bízzunk hát abban, hogy az egyszerű emberek is felismerik a Zsoltáros szavainak igazságát: „Nyelvük, mint a megélesített kard, keserű beszédük, mint a felajzott íj, hogy titkon lenyilazzák az ártatlant. Gonoszságokat terveznek és véghezviszik a kigondolt terveket. De Isten lenyilazza őket, hirtelen megsebesülnek, és saját nyelvük lesz romlásukra.” (Zsolt 64, 4.7.8-9)
Keresztényként és magyarként mondjunk nemet a közösségünket pusztulásba vezető hídra, még ha arannyal rakják is ki azt külsőleg, s válasszuk azt az utat, amely, ha szűk és tövisekkel teli is, mégis az egyedüli útja a felvidéki magyarság megmaradásának. Véssük a szívünkbe Esterházy Jánosnak, a magyarság mártírjának üzenetét:
„Két kincsünk van: magyarságunk és kereszténységünk, ápoljuk, őrizzük meg ezt az egyetlen pozitív értéket, amelyet senki el sem vehet, és amelynek varázslatos ereje átsegít a legnagyobb megpróbáltatásokon.”

ThDr. Karaffa János
a Pázmaneum Társulás ügyvezető elnöke