Nyilatkozatot fogadott el mai ülésén a szlovák kormány a trianoni békeszerződés aláírásának 90. évfordulója alkalmából, s ebben lényegében a magyar Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Napjáról hozott törvényére reagál.

Ebben határozottan visszautasítja a magyar kormány és a parlament revizionista törekvéseit, mert azok szerinte megkérdőjelezik a 20. század történelmét. Pozsony szerint ez a magyar politika éket ver a nemzetek és az államok baráti és békés együttélése közé, a nemzetközi békerendszerek és a 21. századi modern európai politika iránti tisztelethiány megnyilvánulása. A szlovák kormány ugyanakkor erélyesen tiltakozik az I. világháború utáni politikai történések egyoldalú és tendenciózus értelmezése ellen.
“A trianoni békeszerződés aláírása nemcsak a történelmi Magyarország elnyomott nemzetei új államainak megszületését eredményezte, hanem a Magyar Köztársaságét is, olyan államokét, amelyek többsége belépett az Európai Unióba” – áll a dokumentumban. Eszerint az államhatárok kijelölésénél az összes állampolgár jogaira tekintettel voltak.
“A Szlovák Köztársaság kormánya tiszteletben tartja szomszédait, s továbbra is támogatni fogja a megértés, az együttműködés és az összes nemzet és állam békés együttélésének politikáját az európai térségben” – olvasható a nyilatkozatban.
Szlovákia nem ért egyet Trianon magyar értékelésével, s azt egyoldalúnak és történelmietlennek tartja.

Felvidék Ma