Ladányi Lajos úgy véli, a parlamenti képviselőknek első számú kötelessége választói érdekeit szem előtt tartani. Választási sikere esetén hozzá szeretne járulni, hogy a jövőben jól működő országról, prosperáló gazdaságról, magasabb életszínvonalról beszélhessünk. Tudatosítja azonban, hogy gazdasági, szociális kérdéseken túl pártjának, az MKP-nak az elkövetkező időszakban erőteljesebben kellene foglalkoznia a nemzetstratégiai kérdésekkel is.

– Szívesen kiveszem a részem abból a törekvésből, hogy ezek a kérdések markánsabban megjelenjenek parlamenti politizálásunkban is – nyilatkozta a választási listán 20-sal szereplő képviselőjelölt. – Ennek egyik szeletét képezi a támogatáspolitika. Azt a célt tűztem ki magam elé, hogy segítsek lerakni egy felvidéki magyar közalapítvány alapjait. A határon túli támogatáspolitikában, az egykori Illyés Alapítványnál, majd a Szülőföld Alapnál szerzett tapasztalataim alapján érett meg bennem az elhatározás, hogy ideje megtenni ezt a lépést. Évről évre ugyanis az a helyzet, hogy az igényelt támogatási összegek többszörösen meghaladják Magyarország támogatási lehetőségeit, de ugyanez a helyzet a pozsonyi kulturális tárcánál is. Ennek következtében egy-egy régió, település, hosszabb távon pedig a felvidéki magyarság megmaradásának szempontjából jelentős rendezvények maradnak el, szűnnek meg, új kezdeményezések buknak el. Egy biztos alapokon nyugvó, megfelelő anyagi háttérrel rendelkező felvidéki magyar alapítvány viszont kulcsszerepet tölthet be az önazonosság megőrzése, az értékmentés terén, kiegészítve a szlovák és magyar költségvetésből származó támogatásokat. Már egészen konkrét elképzeléseim vannak, hogyan fogjak hozzá, mire lehet alapozni a megvalósítását. Régóta hangoztatom már, s az idő engem igazol: csak akkor van esélyünk a megmaradásra, ha fel tudjuk mérni, mi az, ami a jövőnk szempontjából, szellemi és anyagi téren egyaránt valóban fontos, és ha ennek érdekében nem mindennapi dolgokat viszünk véghez.

-ba-, Felvidék Ma