A fogyatékos és egészségkárosodott emberek helyzetével foglalkozó magyar nyelvű ismeretterjesztő folyóirat fórumot kíván teremteni az egészségi állapotuk miatt nehéz helyzetben levő embereknek, és segíteni az őket érintő ügyekben való eligazodásban, társadalmi beilleszkedésükben.

Számukra eddig nem jelent meg kiadvány, amelyből anyanyelvükön tájékozódhattak volna az állapotukkal, betegségükkel kapcsolatos tudnivalókról, törvényekről, rendeletekről. Ezt az űrt kívánja betölteni a folyóirat, amelyben a legfontosabb szakkifejezések szótára is megtalálható.
A Carissimi a családban vagy szociális intézményben élő fogyatékos és egészségkárosodott embereknek, sérült gyermeket nevelő szülőknek, családtagoknak, továbbá fogyatékos emberek társadalmi integrációját fontosnak tartó egyéneknek, sérültekkel foglalkozó szakembereknek: pszichológusoknak, gyógypedagógusoknak, integrált iskolai oktatásban részt vevő pedagógusoknak szól. Az anyagi lehetőségektől függően kéthavonta jelenne meg 20 oldalon. Tekintettel az érintett családok szociális helyzetére, a kiadvány ingyenes.

A bemutatkozó számban Böjte Csaba ferences szerzetes köszönti az induló lap olvasóit, majd több írás foglalkozik a mozgáskorlátozottak problémáival. Dr. Póczik Gábor neurolóus a gyermekkori izomsorvadásról ír; megismerkedhetnek Köböl Tiborral, az Izomsorvadásos Betegek Országos Szervezetének vezetőségi tagjával; az egyetemes (akadálymentes) tervezés kritériumait sorolja fel a szakember; szó esik arról, milyen akadályokkal szembesülnek a mozgássérültek itthon, ha vasúton akarnak utazni, és milyenek a külföldi tapasztalatok; Strédl Terézia pszichológus a testi akadályozottság lélektani hatásairól ír; azokhoz a szülőkhöz, akiknek mozgássérült gyermekük születik, Fehér Anna gyógypedagógus intéz bátorító szavakat; dr. Molnár Ferenc abban ad tanácsot, hogyan folytathat egészséges életmódot a súlyosan mozgáskorlátozott ember. A lapból azt is megtudhatják, hová fordulhat segítségért, aki úgy érzi, hogy fogyatékossága, egészségi állapota miatt az élet egyes területein hátrányos megkülönböztetés éri.
A lap elektronikus változata megtalálható a www.carissimi.sk honlapon.
A folyóiratot felelős szerkesztőként Tóth Erika jegyzi.

Felvidék Ma