Ma rendezték meg a harmadik szlovák-magyar imanapot a mátraverebély-szentkúti nemzeti kegyhelyen. A katolikus püspökök Szűz Mária oltalmát kérték imáikban a magyar és a szlovák nemzetnek. Az eseményen részt vett Beer Miklós váci és František Tondra szepességi püspök is.

Szlovák részről a szepesi püspök mellett jelen van a programon Rudolf Baláž besztercebányai püspök és Orosch János püspök, nagyszombati magyar helynök is, magyar részről pedig Varga Lajos váci segédpüspök. A délben tartott szentmise előtt sajtókonferenciát is tartottak. Ezen František Tondra az MTI-nek elmondta: a hívők a felső (politikai) vezetők közti megbékélésért imádkoznak, mivel az egyszerű nép soraiban nincs viszálykodás. “A jóságos Isten az ima erejét oda irányítja, ahol arra a legnagyobb szükség van” – fogalmazott Tondra püspök, aki azt is elmondta: a két katolikus egyház már 2006-ban megbékélési nyilatkozatot fogadott el, azóta rendszeresen vannak közös rendezvényeik, most azonban már a politikusokon a sor, hogy ők is békét kössenek.

Beer Miklós váci püspök bejelentette: egyházmegyéjükben összeszámlálták az ott élő szlovák hívőket, és ősszel velük tartanak közös találkozót, amelyen részt vesz Rudolf Baláž besztercebányai megyéspüspök is. Az este záruló imanap és ájtatosság minden eleme két nyelven, magyarul és szlovákul folyik.

Felvidák Ma