A Magyar Koalíció Pártja szerint a szlovák kormány mai határozata, amely a Görögországnak nyújtandó pénzügyi segítségre és az európai pénzügyi mentőcsomag elfogadására vonatkozik, megegyezik a jelenlegi kormánypártok parlamenti választások előtti kommunikációjával.   A kormánykoalíció némely pártja ez év májusában az Európai Uniónak az euróövezet pénzügyi stabilitása céljából létrehozandó mentőcsomagra vonatkozó döntését még rossznak, veszélyesnek és a lehetséges megoldások közül a legrosszabbnak tartotta.A Görögországnak nyújtandó segély Szlovákia általi elutasítása a közpénzek valós állapotához köthető, kérdéses azonban, hogy ez a döntés összhangban van-e Szlovákia hosszú távú érdekeivel.
Az egyik oldalon Szlovákiának nem érdeke, hogy a szolidaritás elvének alapján bekapcsolódjon a Görögországnak nyújtandó nemzetközi kölcsönbe, másrészt viszont örömmel veszi az EU Szolidaritási Alapjából a szlovákiai árvízkárosult települések helyrehozatalára nyújtandó támogatást.
Ha netán Szlovákia a közeljövőben a közpénzeket érintő kényes helyzetbe kerülne, akkor lemondana az euróövezet többi tagállamának a segítségéről?
Kérdéses az is, hogy a határozat következtében milyen lesz Szlovákia helyzete a jövőben az európai uniós alapok merítése terén, mindenekelőtt az elkövetkező 2014-2020-as programozási időszak pénzügyi kereteinek előkészítését illetően.
Az MKP ez év májusában azt javasolta, vegyünk részt Görögország megsegítésében azzal a feltétellel, hogy át kell értékelni Szlovákia részesedését a segítségnyújtásban és át kell számítani azt a lakosság életszínvonala (átlagbér és -nyugdíj) alapján és az euróövezet többi tagállamával összehasonlítva, mivel számításba kell venni azokat a veszélyforrásokat, amelyek a fentiekben elmondottak alapján a jövőben bekövetkezhetnek.

Farkas Iván,
gazdasági és régiófejlesztési alelnök