(Fényképgalériával és a politikai nyilatkozattal frissítve) Július 10-én Dunaszerdahelyen valamivel 10 óra után Farkas Iván, az Országos Tanács elnöke, az MKP ideiglenes elnökségének vezetője nyitotta meg a Városi Művelődési Központban a Magyar Koalíció Pártjának tizedik, rendkívüli pártkongresszusát. A 322 küldöttből 300 jelent meg Dunaszerdahelyen.

A rendkívüli pártkongresszus előtt a dunaszerdahelyi városházán tartott az MKP Dunaszerdahely járási küldöttsége megbeszélést. Itt Kvarda József, akit az egyik lehetséges országos elnökjelöltnek is neveztek, bejelentette, hogy a megegyezés érdekében országos elnöknek nem indul, viszont a párt egyik alelnökeként, az Önkormányzati Tanács elnöki posztjáért versenybe száll. Ezért várható volt, hogy az egyedüli elnökjelölt Berényi József lesz.

Farkas Iván, az OT elnöke üdvözölte a nagy számban megjelent küldötteket és a parlamenti választások kudarca után reményét fejezte ki, hogy a nap végeztével a külvilág felé erős, határozott üzenetet tudnak küldeni, és az új tisztségviselők is megerősítik majd hitükben a választópolgárokat, akik az MKP-ra szavaztak, hogy érdemes a továbbiakban is a magyar pártot támogatni. Egyperces néma felállással adóztak a meggyilkolt Basternák László emlékének. Az MKP komáromi járási elnökét július 9-én este a háza előtt lőtték le ismeretlen okokból.

A megnyitó után a nyilvánosság kizárásával folyt tovább a kongresszusi munka. Elsőként a kongresszus küldöttei mandátumának meghosszabbításáról szavaztak. A munkaelnökségbe az MKP két európai parlamenti képviselőjét, Bauer Editet és Mészáros Alajost, valamint az OT alelnökét, Stubendek Mártát választották meg.

Az ügyrend ismertetése és jóváhagyása után megválasztották a mandátumvizsgáló és a szavazatszámláló bizottságot. A napirend ismertetése és jóváhagyása, illetve a jelölő és javasló bizottság tagjainak megválasztása után sor került a jegyzőkönyvvezetők és hitelesítők kijelölésére is.

Mindezek után a jelenlevők meghallgathatták az elnöki beszámolót a párt két kongresszus közötti tevékenységéről.´Csáky Pál egyértelműen kijelentette, hogy sem elnökként, sem elnökségi tagként nem kívánja jelöltetni magát és nem vállalja ezeket a tisztségeket. Amennyiben a kongresszus mégis megbízza őt valamilyen feladattal, áll elébe. Az MKP leköszönt elnöke úgy fogalmozott, hogy fel kell állni a kudarcból, és ő hisz az MKP jövőjében. A siker mindent legitimizál, a kudarc viszont mindent megkérdőjelez – fogalmazott Csáky, aki egyértelmű kudarcról beszélt beszámolójában. Végül úgy fogalmazott, hogy megtiszteltetés volt számára a hároméves elnökség, és sok sikert kíván utódjának a párt és a közösség vezetéséhez.

Bárdos Gyula a választási kampányt és választásokat elemezte beszámolójában. Csáky Pál leköszönő elnök szavaira utalva úgy fogalmazott, hogy nehéz helyzetben van az MKP, de nem reménytelenben. Ismertette az MKP kampányát ért bírálatokat a küldöttekkel. A kudarcért a választópolgárokat semmiképp sem lehet hibáztatni – jelentette ki többször is Bárdos, aki hozzátette, hogy “csak önmagunkban lehet keresni a kudarcok okait”. Beszámolójában az önkormányzati választások közelségére utalt, és megjegyezte, hogy nincs idő a sebek nyalogatására. A pártnak eszköznek kell lennie a közösség értékeinek megvalósítására – fogalmazott az MKP tisztségviselője.

Kása Zoltánnak, a párt ellenőrző és számvizsgáló bizottsága elnökének gazdasági beszámolóját követően az Országos Elnökség tagjainak lemondása következett.

Az ebédszünet után az MKP Alapszabálya módosításának megvitatásával és elfogadásával indult a kongresszus második része. A párt országos elnökének és az országos Elnökség tagjainak megválasztása a kora délutáni órákban kezdődött és közel éjjel 11 órakor zárult le.

Az MKP elnöki tisztségére egyedül Berényi Józsefet jelölték. A 286 leadott szavazatból 282 volt érvényes, Berényire 236 voks érkezett, ami 83,68 %-os támogatottságot jelent.

Az Országos Tanács elnökévé – ugyancsak egyedüli jelöltként – Bárdos Gyulát választották meg a küldöttek, 223 szavazatot kapott (79,07 %).

Öt szakmai alelnököt is választottak a dunaszerdahelyi kongresszuson. Az első körben a szükséges szavazatok többségét a következő tisztségviselők szerezték meg:

Gazdaságpolitikai és régiófejlesztési tanács elnöke Farkas Iván, aki a kongresszusi küldöttektől a legtöbb szavazatot kapta, 244-en szavaztak rá.

Mezőgazdasági és környezetvédelmi tanács elnöke Miklós László.

Oktatási és kulturális tanács elnöke Szigeti László.

A második fordulóban két új személy kapott bizalmat:

A szociális, családpolitikai és egészségügyi tanács elnöke Neszméri Tünde.

A közigazgatási tanács elnöke Őry Péter.

A régiók által jelöltek közül elnökségi tagokká választották Zsidek Veronikát (a Pozsonyi kerületből), Hodossy Szabolcsot (a Nagyszombati kerületből), Ladányi Lajost (a Nyitrai kerületből), Csúsz Pétert, Auxt Ferencet (a Besztercebányai kerületből), Papp Adriannát, Köteles Lászlót (a Kassai kerületből). Az Alapszabály értelmében ugyancsak elnökségi tag az MKP EP-képviselője, Mészáros Alajos .

A kongresszuson Csáky Pált és Duray Miklóst is jelölték a küldöttek, ők azonban nem vállalták a jelölést.

Az országos felügyelő és számvizsgáló bizottságba Pogány Erzsébetet, az alapszabály-felügyelő bizottságba Agócs Gergelyt, az etikai bizottságba pedig Hrbácsek Magdolnát választották meg a küldöttek.

Az MKP 10. kongresszusa a következő politikai nyilatkozatot fogadta el:

A Magyar Koalíció Pártja a parlamenti választási eredményekből kiindulva a 110 ezer szavazat tudatában és választói képviseletének érdekében folytatja tevékenységét. Meggyőződésünk, hogy Szlovákiában továbbra is szükség van egy közösségi magyar pártra. Ezt bizonyítják az újonnan létrejött kormánykoalíció programtézisei is, amelyekbe nem kerültek be a kisebbségre vonatkozó nemzetközi ajánlások. Nem jelenik meg bennük a kisebbségi identitás megőrzését szolgáló intézményrendszer bővítése sem, egy törvényt, a kisebbségek finanszírozásáról szólót leszámítva.

Az újonnan megválasztott Országos Elnökség a folytonosság és a megújhodás ötvözését tükrözi. A kongresszus megállapítja, hogy a jelen helyzetben az MKP programját továbbra is vállalja, amely a dél-szlovákiai régiók gazdasági fejlődésére és a kisebbségi identitás megőrzését szolgáló intézményrendszer kialakítására épül. Kijelentjük, hogy ezen célok megvalósítása érdekében készek vagyunk minden demokratikus párttal együttműködni a jövőben is.

A közelgő helyhatósági választásokkal kapcsolatban a kongresszus megállapítja, hogy az MKP Alapszabálya szerint a helyi szervezetek döntenek a jelöltállításról és az esetleges szövetséges pártok kiválasztásáról is. Emellett a kongresszus azt ajánlja a helyi szervezeteknek, hogy döntéseik meghozatalánál úgy járjanak el, hogy a lehető legnagyobb mértékben megőrizzük identitásunkat, függetlenségünket és képesek legyünk a dél-szlovákiai régiókban élő polgárok érdekében megvalósítani programunkat.

A kongresszusról készült fényképek megtekinthetőek Fotóalbumunkban.

Felvidék Ma, Fotók: atos, on