Gútán került megrendezésre az a ministránstábor, amelyet immár hagyományosan szerveznek évente a nyári szünidőben a szlovákiai magyar kispapok. Július 12-17. között a 13 évnél idősebb ministránsok, köztük több középiskolás diák és egyetemi hallgató táborozott együtt.

 

A gazdag tábori program keretén belül a ministránsok Pannonhalmára zarándokoltak, találkozhattak a táborban Balás Béla és Orosch János püspökatyákkal, beszélgethettek lelkiatyákkal, papnövendékekkel, de persze a sport és a szórakozás sem hiányzott. Jó volt látni olyan ministránsokat, akik már nyolc évvel ezelőtt is részt vettek a ministránstáborban. Többen évről-évre visszatérnek, de persze új arcokat is megismerhettünk. A tábort vezető kispapok közül is néhányan az elmúlt évek alatt mint ministránsok vettek részt a táborokban. A gútai tábort követő párkányi táborban pedig, amely a 13 évesnél fiatalabb ministránsok számára lesz, a hetven ministráns vezetésében már ministráns-animátorok segédkezhetnek.

Július 19-én kezdetét vette a nyári ministránstábor Párkányban, ahol több mint hetven ministráns, animátorok, szlovákiai magyar kispapok és néhány fiatal lelkiatya táborozik együtt. A szombatig tartó táborban a 13 évesnél fiatalabb ministránsok vesznek részt.
A felvétel a párkányi plébániatemplom előtt készült, amelynek védőszentje Szent Imre, a magyar ifjúság védőszentje.

Felvidék Ma, Molnár Tamás