Az ENSZ hágai Nemzetközi Bíróságának tanácsadó véleménye szerint Koszovó 2008-as egyoldalúan kikiáltott függetlensége nem ellentétes a nemzetközi joggal. A döntést Szerbia elutasítja, Koszovó üdvözli.

A bíróságnak arra a kérdésre kellett választ adnia, vajon Koszovó 2008-ban kikiáltott függetlensége – és Szerbiától való elszakadása – összeegyeztethető-e a nemzetközi joggal. Az ENSZ legmagasabb bírói fórumának véleménye a média szerint várhatóan erősíteni fogja a szeparatista törekvéseket. Ugyancsak várható, hogy azok az ENSZ- és köztük EU-tagállamok, amelyek eddig vonakodtak elismerni Koszovót, most módosíthatják álláspontjukat. Koszovó közelebb kerül az ENSZ-be történő felvételhez is a hágai döntés nyomán, a jelenlegi 69 országhoz, amely független államként már elismerte, további 28-ra van még szüksége.
Az Európai Unió tagállamai közül öt – Görögország, Ciprus, Spanyolország, Románia és Szlovákia – nem ismerte el Koszovó függetlenségét. Az idei évben az unió, az Európai Bizottság és a külügyi főbiztos többször hangoztatta: ezeknek az államoknak is meg kell tenniük ezt, mert az EU nemzetközi politikai tekintélye sokáig nem viseli el az ilyen különutasságot. Szlovákia ennek ellenére a mai hágai döntés után sem változtat eddigi álláspontján. Mint Mikuláš Dzurinda külügyminiszter a Szlovák Rádiónak elmondta: a hágai döntés csak ajánlás, Szlovákiának hát nincs oka felülbírálni eddigi álláspontját, s úgy tekint az ENSZ-törvényszék határozatára, hogy az alapja lehet a mindkét fél – azaz Szerbia és Koszovó – számára elfogadható megállapodásnak.
A világsajtó a döntést precedens értékűnek tekinti, mert a hágai Nemzetközi Bíróság először mondta ki, hogy a függetlenség egyoldalú kikiáltása – azaz az egyoldalú határmódosítás – nem ütközik a nemzetközi jogba.

Felvidék Ma