Június12-e az igazság napja volt, akárhogy is nézzük. A győzteseknek öröm, kielégültség, a veszteseknek bánat, csalódottság. Az idő azonban nem áll meg egy pillanatra sem, megy tovább. A győzteseknek most bizonyítaniuk kell, a ma veszteseknek pedig résen kell lenniük és készülniük arra, hogy a holnap győztesei lehessenek.
Felvidéki magyarként természetesen annak a közösségnek további sorsa érdekel a legjobban, melynek jómagam is tagja vagyok. A kérdés csupán az: minek érezzem magam – győztesnek vagy vesztesnek? Amíg nem volt megosztottság, egyértelmű volt a válasz. A Divide et impera – Oszd meg és uralkodj – évszázadokon át jól bevált módszere, melyet most Bugár és érdekcsoportja alkalmazott, alaposan összezavarta a felvidéki magyar közösség amúgy sem egységes gondolkodását.
Sokan nem tudják, hogy most örüljenek, vagy sírjanak.
Ezt azok sem tudják teljességgel eldönteni, akik a Mostra szavaztak. Mikor jó néhányuktól megkérdeztem: ezt akartátok, a válaszuk sok esetben széttárt karok voltak. Ne kárhoztassuk őket, kevesen rendelkeznek a tisztánlátás képességével. Az iszonyatos pénzek bevetése megtette a kívánt hatást.
Szólni kell az Új Szó el nem hanyagolható, és kevés figyelmet kiérdemelt, destruktív, elnemzetlenítő termesztevékenységéről is. Húsz évvel dicstelen kommunista múltja után is módszeresen, naponta behatol a magyar közösség még élő szöveteibe, sejtjeibe, hogy pusztítson, rohasszon. Mindezt persze profi szinten, a függetlenség álarca mögé bújva teszi, a megrendelők ízlése szerint.
A legnagyobb bűn, amit 20 év alatt a felvidéki magyar politikai reprezentáció elkövetett, a nemzeti média megalkotásának elmulasztása és a gyökértelen médialakájok siserehadának helyzetben hagyása volt. Magyarországon azért győzött a nemzeti oldal, mert megtörte a liberálbolsevista tájékoztatási monopóliumot. Ma Felvidéken az a maroknyi szélsőségesen liberális értelmiségi és gazdasági érdekcsoport mondja meg, hogy ki a progresszív és ki a lábszagú mucsai, amely mutációja annak a magyarországi SZDSZ-nek, melyet a magyar nemzet a történelem szemétdombjára küldött. Sikerült nekik a magyart a magyarral szembeállítani. Ez a bűnük az égbe kiált és megbocsájthatatlan gaztett a nemzet ellen. Elérték azt, hogy az anyanemzet segélynyújtó kezét eltaszítsuk magunktól. Nemzetvesztő Gyurcsány megfelelt nekik, Orbán Viktor tematizációjuk fő célpontja volt és most is az. Mindent gyűlölnek, ami nemzeti és magyar. Slota nem okozott akkora károkat, mint az Új Szó, mert integrált bennünket, az Új Szó ellenben dezintegrál. Remélem, némi fáziseltolódással ők is oda kerülnek, ahova valók.
Ma azonban még ők osztják az észt. Ők akarják megmondani, hogyan kell az MKP-nak korszerű párttá átalakulnia. Mindenben az ellenkezőjét kell tenni annak, amit tanácsolnak. Tisztelt kongresszusi küldöttek, július 10-e ismét az igazság napja lesz. Eldől, hogy a maradék magyar párt valóban képes-e megújulni, újjászületni – nem az Új Szó sugallata szerint -, és valóban a hűség pártja tud-e maradni, vagy a Most fiókszervezetévé degradálódik. A Most és médiaháttere ezt akarja. Kell nekik a maradékpárt infrastrukturális háttere. Igaza van Duray Miklósnak, hogy a főgörény távozott, de a bugárizmus bűze még ott maradt. Meg kell szabadítani a maradék magyar pártot a liberális bűztől. Egyértelművé kell tenni a párt irányultságát. Nem lehet ez a párt olyan, hogy mindenkinek meg akar felelni, mert akkor senkinek sem fog megfelelni. Nem volt soha konfliktuskereső, mégis ezzel vádolták ellenfelei.
Erősnek kell lennie, mert a politikában csak az erő számít, semmi más. Bugár most kormánydöntő pozícióba került, mégsem él vele. Az ellenfelek a gyengeséget azonnal felismerik, csak az erőt tisztelik. A régi elnökségnek egytől-egyig a háttérbe kell vonulnia.
Szükség van azonban tapasztalataikra. Így senkinek nem kell azt érezni, hogy félreállították.
A párt másodvonalának, a megyei képviseleteknek kell most a vezérlőpálcát megragadni. Ősszel önkormányzati választások lesznek. Nem szabad a Mostot helyzetbe hozni. Most nincs nagyobb ellenfél. Vissza lehet vágni. Ha a szolgálat lép előtérbe a személyes érdekek helyett, a siker nem maradhat el. Van kire támaszkodni, Magyarországnak, édes hazánknak, nemzeti kormánya van. Bugárék elhatárolódtak a nemzettől. Ez egyenes beszéd volt, végre. A nemzet pénzére, BB, ne számítsatok.
El lehet takarítani a romokat és meg lehet kezdeni az építkezést, a közösségépítés nagyszerű művét. Van kiút. Ne felejtsük azonban: ,,Senki sem szolgálhat két úrnak: vagy gyűlöli az egyiket, a másikat pedig szereti, vagy ragaszkodik az egyikhez, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok az Istennek is, a Mammonnak is (Máté 6,24).

Borbély József