Szabó Frigyes, a Terra Hírújság szerkesztője beszélgetett Zsigárd község polgármesterével, Baranyay Alajossal a július 12-én kezdődött és augusztus 14-én befejeződött Kaszás Attila Kulturális Fesztiválról. Kérte polgármester urat, hogy értékelje ezt a sokrétű, és szakmai szempontból is kiemelkedő programsorozatot. A beszélgetésük alább olvasható.

 

– Az oktatók, a táborvezetők és a résztvevők véleménye szerint is a fejlődés, a szakmai színvonal emelkedése jellemezte az idei táborokat. Ez az értékelés a kistérségi kézműves táborra ugyanúgy érvényes, mint a verstáborra, a verséneklők táborára és a néptánc – és népzenei továbbképző táborokra is. A mintegy száz résztvevő többsége már tavaly is itt volt, ismerősként fogadták a továbbképzést irányító művészeket, oktatókat.
Mindent összevetve, a tavalyinál színesebb és színvonalasabb volt a rendezvénysorozat. A minőségi változás a táncházak alkalmával, de leginkább az utolsó napon, a fesztivál záróműsorain látszódott.

– Milyen résztvétellel zajlottak a rendezvények, és Ön mit tart közülük a legjelentősebbnek?
– A záróelőadáson a több mint száz szavalót, verséneklőt, népzenészt és népi táncost mintegy ezerötszáz néző tapsolta. A számok önmagukért beszélnek. Talán a zenészképzés az, amely a legfontosabb zenekaraink, tánccsoportjaink létezése, fejlődése szempontjából. Sok kezdő zenész éppen itt, Zsigárdon szerezte meg a szakmai alapokat, és kötelezte el magát a népi kultúra művelése mellett.

– Úgy tudjuk, hogy a Pro Traditione Zsigárd Polgári Társulás pályázatának kiértékelésére is a fesztivál ideje alatt került sor.
– Polgári társulásunk Gyökereink címmel hirdetett pályázatot iskoláskorú fiatalok számára. Győztesei, résztvevői a Tájház (Kaszás Attila nagyszüleinek háza) udvarán vehették át a díjakat és az okleveleket. A családfakutatás, őseink keresése, illetve településünk szájhagyományainak, mondáinak feldolgozása – kategóriákban meghirdetett pályázat nem várt, nagyszerű eredményeket, értékeket hozott. A zsigárdi, a peredi és a felsőszeli iskolások vették komolyan a feladatot. Munkájuk színvonalas mivoltát szakemberek értékelték és ismerték el.

– Ön hogy látja a továbblépés lehetőségét?
– Bízom benne, hogy a Csángó Kistérségi Társulás keretében lesz elegendő akarat, hasonló méretű, esetleg más jellegű, más-más településen megvalósuló rendezvények szervezésére, lebonyolítására. Összefogva a szomszéd települések önkormányzataival, kulturális intézményeivel, társulásaival, társadalmi szervezeteivel és a kultúráért áldozni akaró és tudó vállalkozóival.

– Kiss László, a Zsigárdi Kulturális – Közösségi és Tájékoztató Központ vezetője, a Kaszás Attila Kulturális Fesztivál egyik főszervezője is az összefogás jelentőségét emelte ki, amikor az eseménysorozatról kérdeztük.
– Társadalmi szervezetek, művészek, vállalkozók fogtak össze azért, hogy a helyi önkormányzat segítségével, pályázatok megnyerésével egy ilyen hatású, az elhunyt művész álmait tükröző rendezvényt ismét megrendezhettünk. Öröm volt látni, ahogy a foglalkozások és fellépések alkalmával a fiatalok ráéreztek, rádöbbentek értékeinkre és az együvétartozás lényegére.

Felvidék Ma, Szabó Frigyes – TERRA Hírújság