Hiszem, hogy minden közösségformáló nap – mely emberek halmazából nemzetet hoz létre – , ami megvalósul bizonyítja, hogy élni akar egy közösség, egy nemzetrész , egy nemzet, akár falun, akár városon. Hisz, ilyen eseményekkor egy fajta elszámolást teszünk az ősök felé, hogy igen még vagyunk, létezünk, hiszünk egyszóval: megmaradunk!

Őrizzük az általuk megteremtett értékeket, s mi mai utódok ezek értékek mentén is élünk, a jelenünkben hozzá tesszük a magunk akaratát, hitét, élni akarását, s értékekkel gazdagodva átadjuk az utánunk jövő nemzedékeknek. Meggyőződésem, hogy szüksége van minden nemzetnek ehhez fogható közösségi élményekre, ettől leszünk egymásért felelősséget érző magyar nemzet.

A fentebbi szándék egyik méltó eseménye, a számtalan helységben megrendezésre kerülő Szent István-napi ünnepség, ami Ipolyságon is már hagyományszerűen megrendezésre kerül. Idén, augusztus 19-én a magyarországi Tapolcai Musical Színpad művészi előadását tekinthették meg az ipolyságiak és környékbeliek. A „Világok világa” című műsoruk történelmi időutazásra hívta a nézőket a honfoglalástól napjainkig a legnépszerűbb rockmusicelek nyelvén. Előadásukat a közönség szűnni nem akaró vastapssal jutalmazta, kifejezve az ünnepség emelkedett hangulatát.
Ünnepi vendégként Bárdos Gyulát, az MKP Országos Tanácsának elnökét köszönhettük. Szavaiban emléket állított Szent István államalapító királyunk tetteinek. Hangsúlyozandónak és mára érvényesnek tartotta Szent István Imre fiához irt Intelmeit, melynek talán egyik legszebb gondolatát ekként tömöríthetnénk: „Az Ősök követése a legnagyobb királyi ékesség”.
Az ünnepséget a Via Nova Ifjúsági Csoport, aMagyar Koalíció Pártja, a Csemadok, Szent Imre cserkészcsapat szervezte. A rendezvény nem valósulhatott volna meg a Szülőföld Alap támogatása nélkül. Köszönet ezért!

Az ünnepségről készült fényképek a Fotóalbumunkban tekinthetőek meg.

Felvidék Ma, Mészáros Attila