A Magyar Koalíció Pártja úgy látja, hogy a kormánykoalíción belül nagy ellentmondások jellemzik a kis adó- és járulékreformot, az államháztartás konszolidációját. A koalíciós pártok választási ígéreteiből kiindulva (a járulékok csökkentése, takarékoskodás, bürokrácia visszaszorítása) a takarékoskodást eredményező intézkedéseknek inkább az állami költségvetés kiadási oldalán kellene megjelenniük, nem pedig az adó- és járulékterhek növelésével biztosítani nagyobb bevételt az államháztartásnak. A kormánytól tehát elvárjuk, hogy a bevételi oldalon foganatosított intézkedésekkel egy időben hozza nyilvánosságra a kiadási oldalon történő lefaragásra irányuló javaslatát is (ezen belül az államapparátust és a politikusokat érintő takarékoskodást), hogy az intézkedések politikailag elfogadhatók legyenek, és a polgárok, akiket ezek alapvetően érintenek, világos, komplex képet kaphassanak a kormány terveiről.
A szakminiszterek stratégiájával egyidejűleg, melynek értelmében minden adóköteles jövedelmet meg kell terhelni járulékokkal, javasoljuk csökkenteni a munkáltatók és munkavállalók által fizetett járulékok díjszabását. Így csökken a közteherviselésük, ezáltal új munkahelyeket hozhatnak létre. A járulékterhek kiszélesítése azonban nem lehet foghíjas, részrehajló. Az egyik oldalon kivetni a járulékokat a legkisebb jövedelmekre, vagyis a szerződéses alapon dolgozók jövedelmére, a másik oldalon viszont a társaságok nyereségéből való részesedést és az osztalékokat nem megterhelni járulékokkal szociálisan igazságtalan. Az osztalékokra is ki kell vetni a jövedelemadót, ha már a kivételek megszüntetését tervezi a pénzügyminiszter.
A Magyar Koalíció Pártjának meggyőződése, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben nem az elvégzett munka adó- és járulékterhének növelése a megfelelő megoldás, mert ennek következménye a gazdasági növekedés megtorpanása lehet. A kiegyensúlyozott, szociálisan igazságos megoldások, mint pl. a fogyasztás fokozott megadóztatása, valamint a tőkejellegű bevételek adó- és járulékterheinek kiszélesítése jelentheti a megoldást a bevételi oldalon.
A Magyar Koalíció Pártja elvárja a kormánytól, hogy olyan intézkedéseket foganatosít, amelyek biztosítják az államháztartás tényleges konszolidációját, egyben legkevésbé fékezik majd a gazdasági növekedést.

Farkas Iván,
a Magyar Koalíció Pártja gazdasági és régiófejlesztési alelnöke