Nem volt joga az egyszerűsített honosítási eljárás ügyében hozott döntéshez a monoki polgármesternek és képviselő-testületnek – közölte Wetzel Tamás miniszteri biztos hétfőn. A monoki polgármester az egyszerűsített honosítási eljárásról szóló törvény életbelépésének napján, augusztus 20-án közölte, hogy a képviselő-testület döntése alapján a kettős állampolgárságért folyamodó határon túli magyarok Monokon állandó lakcímet kérhetnek, akiket a község önkormányzata Kossuth Lajos szülőházába jelent be.

A polgármesternek és a képviselő-testületnek a döntéshez nem volt joga, mivel a törvény a jegyző felelősségébe utalja a lakcímbejelentéssel kapcsolatos hatásköröket – közölte a miniszteri biztos. A személyi- és lakcímnyilvántartás alapnyilvántartás, ennek megfelelően nagyon fontos, hogy pontos adatokat tartalmazzon. Jogi szempontból tehát ez nonszensz, ahogyan a józan ész szempontjából is, hiszen a kezdeményezés azt jelenthetné, hogy egyik pillanatról a másikra Monok megyei jogú várossá válhatna, vagy ha az előrejelzések alapján sokan kapnak állampolgárságot a jövő évben, akár még a megyeszékhelyi címért is bejelentkezhetne – fejtette ki.
A miniszteri biztos rámutatott: a törvény elég egyértelműen azt mondja ki, hogy a polgár lakóhelye annak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él. A lakcímbejelentés szempontjából lakásnak tekintendő az az egy vagy több lakóhelyiségből álló épület vagy épületrész, amelyet a polgár életvitelszerűen otthonául használ. Ezt a bejelentkezéskor és később is a jegyzőnek kell ellenőriznie. Önkormányzati választások előtt korábban voltak olyan hírek, hogy tömeges átjelentkezések történtek, és egy kis lakásban egyszer csak 150 fő bejelentkezett. Az ilyen jogsértések kivizsgálása a jegyző feladata – hívta fel a figyelmet a miniszteri biztos.
Wetzel Tamás egy konkrét példával érzékeltetve álláspontját. Mint mondta, “ha például valaki az V. kerületi önkormányzatnál megjelenik, hogy a Szent István Bazilika egyik kápolnájában szeretne lakni, vagy éppen a Parlament Kupolatermében, meg fogják mosolyogni, de esetleg még a gondnokság alá helyezését is kezdeményezni fogják”.
Magától értetődő, hogy 20 ezer ember nem lakhat egy múzeumi célra használt emlékházban – fogalmazott.
A miniszteri biztos szerint további hasonló döntések nem várhatók, hiszen a jegyzők teljes mértékben tisztában vannak kötelezettségeikkel.
Ezek megsértése fegyelmi eljárás, illetve a jogszabálysértés megszüntetése érdekében felügyeleti eljárás megindítását vonja maga után. Tekintettel arra, hogy a személyi adat- és lakcímnyilvántartás közhiteles nyilvántartás, az abba tett bejegyzés és az annak alapján kiadott kivonat, hatósági bizonyítvány és igazolvány közokiratnak minősül, figyelemmel kell lenni a közokirat-hamisítás bűncselekményre vonatkozó rendelkezésekre is – jegyezte meg Wetzel Tamás.

MTI