1989-től január 22-e a magyar kultúra napja. 1823-ban ezen a napon fejezte be Kölcsey Ferenc nemzeti imánk, a Himnusz írását. A Palóc Társaság másfél évtizeddel ezelőtt hirdette meg első alkalommal azt a pályázatot, amelynek célja a magyarságtudat elmélyítése, a szülőföld iránti hűség erősítése, az anyanyelvi képességek fejlesztése és magyar fiataljaink tehetségének kibontakoztatása.

2011-ben tehát 15. alkalommal hirdetjük meg pályázatunkat. Kérjük a Felvidéken, Magyarországon és az egész Kárpát-medencében élő magyar fiataljainkat, hogy dolgozataikkal vegyenek részt a pályázaton, gondolataikkal járuljanak hozzá a nemzeti összetartozás eszméjének terjesztéséhez és megszilárdításához.

2011-ben az alábbi témák közül válogathatnak a pályázók:

1. „Itt születtem én…” – Bölcsőhelyem
2. Amiről a kövek mesélnek – Helyhez kötődő monda, történet
3. Határokkal szabdalt magyarság – Nemzetegyesítő gondolatok
4. Gyökereink – Mitől magyar az ember?
5. Mit üzennek nekünk a magyar rovásírásos emlékek?
6. Sorsfordulók – Visszaemlékezések
7. Régi mesterségek – új kihívások
8. A lélek üzenete: édes anyanyelv – Az anyanyelv védelmében
9. Barangolás elődeink nyomában – Táj- és útleírás

A pályázattal kapcsolatos tudnivalók:
– a pályázaton az alap- (általános) iskolák felső tagozatosai ( I. kategória) és a középiskolások ( II. kategória) vehetnek részt akár több dolgozattal is;
– a dolgozatok terjedelme:
az I. kategóriában legkevesebb egy,
a II. kategóriában legkevesebb három oldal
(mindkettő 12 pontos, Times New Roman betűtípusú, másfeles sorközű legyen);
– a szépen kivitelezett pályamunkák előnyben részesülnek;
– a pályamunkákon fel kell tüntetni a dolgozatíró nevét, életkorát, a kategóriát, lakcímét, továbbá a települést, ahol az iskola működik és az iskola nevét, valamint a felkészítő tanár nevét;
– a dolgozatokat a z.urban@paloctarsasag.real-net.sk villámlevélcímre kérjük eljuttatni egyszerű .doc formátumban, illetve egy példányban hagyományos postai úton (főleg a színes rajzokkal és képekkel illusztrált dolgozatokat) az alábbi címre is: Palóc Társaság, 991 11 Ipolybalog (Balog nad Ipľom), Kör u. 194.;
– a mindkét módon történő küldés beérkezési határideje: 2010. december 20.
Eredményhirdetés 2011. január 23-án, vasárnap lesz Budapesten a Magyar Kultúra Alapítvány Szentháromság tér 6. szám alatti székházában.
Mindkét kategória győztesei jutalomban részesülnek.
A legjobb pályamunkák megjelentetéséről gondoskodik és a színvonalas dolgozatok megírásához jó felkészülést kíván
a Palóc Társaság.

Felvidék Ma