Ülésezett az MKP Dunaszerdahelyi Járási Elnöksége. Az ülésre meghívást kapott Berényi József, a párt országos elnöke, Miklós László, a párt mezőgazdasági alelnöke és Őry Péter, a párt közigazgatási alelnöke. A tanácskozás legfontosabb témája az őszi helyhatósági választások előkészítése volt.

Az ülésen Pázmány Péter (a képen) járási elnök bevezetőjében biztatóan szólt a pártban uralkodó hangulatról a parlamenti választásokat követően. Megfogalmazása szerint megnyugtató az a tény, hogy sem a tagság, sem a polgármesterek részéről nem tapasztalható elvándorlás a pártból, sőt egyes helyi szervezetek megerősödtek. Az elnök tájékoztatta a járási elnökség tagjait a helyi szervezetekben zajló taggyűlések időpontjáról, a polgármester- és képviselőjelöltek indításának körülményeiről. A járás 66 településében működik helyi szervezet, és a párt legfontosabb célkitűzése, hogy minden helyi szervezet tudjon polgármester-jelöltet indítani és a képviselő-testület létszámának megfelelően teljes listát állítani. Ez idáig 33 települést vezetett MKP-s polgármester és a párt járási elnöksége arra törekszik, hogy ezt az arányt megőrizze, illetve ezen javítson. A járási elnökség elemezte az egyes falvakon kirajzolódni látszó viszonyokat, és döntést hozott arról, hogy a kiemelt figyelmet szentel a stratégiailag fontos és nagyobb településeknek. Pázmány fontosnak tartja a fiatalok bevonását a pártmunkába, a kis- és középvállalkozók megszólítását, valamint a közvélemény-formáló egyének megnyerését. Berényi József országos elnök az ülésen beszámolt az országos körútján tapasztalt jelenségekről. Véleménye szerint biztatóak az MKP kilátásai a közelgő önkormányzati választásokat illetően, pozitívan értékelte, hogy nem érezhető elkeseredettség vagy apátia a párt soraiban. A járási elnökség megítélése szerint a legfontosabb, hogy a párt lehetőleg minden helyi szervezetből saját jelöltet tudjon állítani, és csak kivételes és indokolt esetben támogasson független jelöltet. Amennyiben koalícióra kényszerül az MKP, abban az esetben az Európai Néppárt táborába tartozó pártok jelöltjeivel lépjen koalícióra.
A járási elnökség megválasztotta az önkormányzati választások kampánystábját a következő összetételben: Pázmány Péter, Kvarda József, Őry Péter és Hodosy Szabolcs.

Forrás: www.mkp.sk, Felvidék Ma