2010. szeptember 14-én tartotta első tanácskozását a Magyar Koalíció Pártjának újjáalakult gazdaságpolitikai és régiófejlesztési tanácsa (MKP GRFT). Az ülésről Farkas Iván gazdasági és régiófejlesztési alelnök nyújtott tájékoztatást. Az MKP GRFT véleményezte a kormányprogramot, valamint a kormány válságkezelő gazdasági csomagját.

Azt javasolja a kormánykoalíciót alkotó pártoknak, hogy tekintettel az államháztartás kritikus állapotára a gazdasági csomag keretében:
– speciális adót rójanak ki a bankokra és pénzintézetekre,
– a személyi jövedelemadónál vezessék be a progresszív adórendszert, a jövedelem emelkedésével növekedjen tehát az adózó százalékpontos közteherviselése is.

Az MKP GRFT a leszakadó, hátrányos kelet-szlovákiai és dél-szlovákiai térségek felkarolása érdekében és a viszonylag fejlettebb nyugat-szlovákiai régió további fejlődésének előmozdítására az időszerű elvárások alapján átdolgozta az ott élőknek perspektívát nyújtó, távlati fejlesztési tervét, kistérségi, ill. járási lebontásban. Az MKP GRFT tagjai alulról építkezve, az érintett kistérségekben feltérképezik a régiók jellemzőit, az ott élők igényeit, lehetőségeit, illetve a kitörési pontokat.

Az MKP GRFT a párt megyei képviselői által az Európai Duna Stratégia témakörébe javasolja az alábbi konkrét célkitűzéseket:
a) Duna hajózhatósága, a két part közötti közlekedési infrastruktúra kiépítése, fejlesztése (új Duna hidak a két Komárom között, Párkány és Esztergom között, kompok Bős-Lipót, valamint Gönyű és Kolozsnéma között)
b) A fokozott folyami teherforgalom kiszolgálására a hajókikötők korszerűsítése Komáromban és Párkányban
c) Termálvízre épülő idegenforgalmi klaszter kiépítése: Dunaszerdahely, Győr, Nagymegyer, Komárom, Révkomárom, Pat, Esztergom, Párkány, Visegrád-Lepence
d) Kerékpárutak kiépítése Bős és Budapest között
e) Vállalkozásfejlesztés, logisztikai és ipari parkok összekapcsolása – a magyarországi oldaljellemzően iparosodott, míg a szlovákiai oldal jobb közlekedési infrastruktúrával bír – érvényes ez a két Komárom térségére, valamint Párkány és Esztergom térségére is.

Felvidék Ma