A Csemadok Pozsonyligetfalui Alapszervezete a XXIV. Városi Kulturális Napok rendezvénysorozatába október 20-án, Kovács László történész „A magyar szentek” című előadásával kapcsolódott be, melyet a Csemadok negytermében tartottak. Kovács László, a somorjai Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium nyugalmazott igazgatója és jelenleg óraadó tanára.
Pedagógusi pályafutása annak idején a Duna utcai gimnáziumban kezdődött, amire a résztvevők közül többen visszaemlékeztek, megemlítve a tanár úr nagyszerű óráit, felkészültségét és a történelem iránti lelkesedését. A magyar szentekről tartott remek előadása nagy sikert aratott, mert eddig még alig, vagy egyáltalán nem ismert tényekre hívta fel a figyelmet. Részletesen kitért a szentté avatás elinditására, az úgynevezett „fölemelésre”, folyamatára, minden hátterére és összefüggéseire egyaránt. Nem elhanyagolható tényként említette meg a magyar egyház mindenkori függetlenségét, összehasonlítva más nyugati egyházakkal. Szent István királyunk ugyanis a magyar koronát és ezzel az országot, nem Rómának, hanem Nagyasszonyunknak, Szűz Máriának ajánlotta fel. Az előadás keretében részletesen kitért az Árpád-ház szentjeire, hitvalló István királyunkra, akit az egyház az elsők között fogadott a nem vértanú szentek sorába, továbbá hallottunk Imréről, a lovag szentről Lászlóról, Gellért püspökről, továbbá Szent Gálról, akinek kultusza volt Magyarországon. A legrészletesebben a legismertebb és leginkább kedvelt szentről, Erzsébetről beszélt az előadó, akinek a tisztelete, kultusza gyorsan elterjedt és a mai napig fennmaradt. A hagyomány szerint Erzsébet 1207- ben vagy a pozsonyi, vagy pedig a sárospataki várban született. Mi, pozsonyiak inkább az első feltevést vennénk jó néven. A nagyon tartalmas, élvezetes előadás kedves részét alkotta a magyar szentek Pozsonyban található emlékeinek felsorolása. Az előadás befejezése után a hallgatóság kérdésekkel, apró kiegészítésekkel aktívan bekapcsolódott a nagyon sikeres rendezvénybe.

Zsidek Veronika, Felvidék Ma