Hittek igazukban, esküjük szentségében – „Nem tudom elfogadni, hogy október 6-a számunkra csupán gyásznap legyen” – mondta Csáky Pál ünneplő beszédében a lévai temetőben az 1848-49-es hősök emlékművénél 2010. október 6-án:

„Az az áldozat, amelyet az aradi vértanúk, s amelyet Batthyány Lajos miniszterelnök és sokan mások hoztak a magyar szabadság eszméjéért méltányolandó és biztos, hogy ma szomorú méltósággal hajtunk fejet előttük. Ám ez gyásznap csak akkor lenne, ha október 6-án véget ért volna a magyar történelem. De tudjuk, hogy a Bach-korszak megpróbáltatásai, a nehéz évtizedek után egy kiegyezés jött létre a Habsburg-ház és a magyarság között, s a magyarok helytállása és kitartása végül is meghozta a gyümölcsét, s a 19. század végén és a 20. század elején egy olyan impozáns felemelkedésnek lehettek a kortársak tanúi, amelyre máig büszkén és örömmel tekintünk vissza. Ezért október 6-a számunkra a magyar helytállás, a magyar jövőbe vetett remény és hit ünnepe is kell, hogy legyen.”

Felvidék Ma