Az Európai Bizottság csütörtökön felszólította Nagy-Britanniát, hogy vessen véget a munkavállalók tartózkodását nehezítő diszkriminatív feltételeknek, amelyek Csehország, Magyarország, Szlovákia, Szlovénia, Lettország, Litvánia, Észtország, Lengyelország állampolgárait kizárják bizonyos társadalombiztosítási juttatások igénybevételéből.

 

Brüsszelben kiadott közleménye szerint a bizottság úgy véli, a negatív megkülönböztetést hordozó szabályok sértik a munkavállalók szabad mozgására vonatkozó rendelkezéseket és a nemzetiségtől függetlenül egyenlő bánásmód biztosítására vonatkozó kötelezettséget.
A brit kormánynak két hónapja van arra, hogy jogszabályait összhangba hozza az uniós joggal. Amennyiben ezen kötelezettségét nem teljesíti, a bizottság az ügyet az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti.
A közlemény szerint az Egyesült Királyság munkavállalókat nyilvántartó rendszere szerint azoknak a cseh, magyar, szlovák, szlovén, lett, litván, észt és lengyel állampolgároknak, akiket kevesebb, mint egy évig foglalkoztat a munkaadójuk, nincsen joguk munkavállalóként az országban tartózkodni. Lakhatási támogatást, önkormányzati adókedvezményt, válságkölcsönt, szociális lakást és hajléktalanoknak nyújtott támogatást a brit jogszabályok szerint azonban csak azok vehetnek igénybe, akiknek joguk van a tagállam területén tartózkodni. E jogosultság hiányában (a tartózkodási engedély megszerzéséhez szükséges vizsga letétele nélkül) a fent említett tagállamok polgárai a jelenlegi jogszabályok szerint nem részesülhetnek ezekből a juttatásokból.
Az “uniós kormány” úgy véli, hogy mindez ellenkezik már a munkavállalók szabad mozgásával kapcsolatos átmeneti rendelkezésekkel is, amelyek 2011 április végéig lehetővé teszik Nagy-Britannia számára, hogy korlátozza a fent említett tagállamok polgárainak tartózkodási idejét. Az átmeneti rendelkezések alapján ugyanis “az Egyesült Királyság bizonyos feltételek mellett élhet ilyen korlátozásokkal, a juttatások kifizetése terén azonban nem alkalmazhat megkülönböztetést”.
A brüsszeli bizottság egy másik döntésében Belgium egyik nagy régióját, Flandriát is arra szólította, hogy vessen véget a helyi lakosokat adókedvezményekben részesítő rendszernek, mert az diszkriminatív. A rendszer szerint a régióban dolgozók, de nem ott lakók (köztük más belga állampolgárok) nem vehetik igénybe a helyieknek járó kedvezményt. A bizottság szerint Flandria is uniós bírósági eljárást kockáztat, ha nem változtat ezen a szabályon.

mti, Felvidék Ma

{iarelatednews articleid=”13496,4875,1442″}