2010 októberében Sós Mihály, a magyarországi Szeghalom városából érkezett fafaragó népművész hársfából faragta meg Perbete község műkincsét, egy több évszázados drágakövekkel ékesített Szűz Mária oltárképet. A barokk festményt Ordódy György kapitány, bagotai földbirtokos ajándékozta a falu határában található kápolnának

az 1763-as földrengés emlékére, hiszen a kápolna egyedüli épületként a környéken, sértetlenül vészelte át a katasztrófát. A szentképet a helyiek tisztelik, és büszkék rá. A festménynek Perbetén azóta is különleges erőt tulajdonítanak: egy helyi legenda szerint az egyik lakos a második világháború viszontagságai idején e szentképet felidézve imádkozott, és csodával határos módon hazatért a háborúból.A kép rendkívüli értékét, összekötő erejét az is jelzi, hogy Perbete magyar ajkú hívei évtizedek óta a kápolnabúcsú alkalmából e kép előtt együtt fohászkodnak a szomszédos szlovák falu (Dulovce/Újgyalla) katolikus híveivel. Értéke miatt a Máriát a gyermek Jézussal ábrázoló festményt azonban az 1990-es évektől kezdődően a gyülekezet tagjai eddig évente csak egyszer, a kápolnabúcsúkor láthatták. Jelenleg a katolikus plébániában található, a hívektől elzárva.

Sós Mihály fafaragó művész felajánlására készült el eme barokk Mária-kép másolata. Az alkotás egy héten keresztül készült a perbetei Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában, ahol bárki megtekinthette a munka menetét. Ezzel párhuzamosan a tanulók kézműves foglalkozásokon vettek részt. Kipróbálták a fonás, nemezelés, gyöngyfűzés, bőrművesség, fonás technikáit, melyeket Tóth Zsuzsanna népi játszóház- és foglalkozásvezető mutatott be nekik.

Sós Mihály olyan neves alkotások elkészítésében működött közre ez idáig, mint a békéscsabai Zsigmond utcai temető szabadtéri ravatalozójának táblaképei, a békéscsabai Munkácsy Emlékház udvarán népi motívumokkal ellátott fajátékai, a Vésztő-Mágori Pihenőpark míves padjai stb. A közelmúltban számos kopjafát és szakrális témájú táblaképet faragott.

A művész támogatja a szlovákiai magyar fafaragás hagyományának felelevenítését és visszatanítását. Rendszeresen részt vesz a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség rendezvényein, s perbetei munkája során is számos felvidéki meghívást kapott további műalkotások elkészítésére.

Felvidék Ma, TZS

{iarelatednews articleid=”3100,5813″}