Zajlik a választási kampány, és a postaládámban gyűlik a papírhalmaz. Ennek a papírgyűjtők látják elsősorban majd hasznát. Van aki csak a portréját küldi azzal, hogy mely pártok támogatják, a második oldalon nem program van, hanem naptár. Így fogalmam sincs, azon kívül, hogy be kíván jutni a kassai városi parlamentek valamelyikébe, mit szeretne a polgárok érdekében tenni.

Ha a jelöltek foglalkoznának az arcismeret tudományával, biztos, hogy nem tennék ki ilyen módon a fizimiskájukat közszemlére. A város is tele van „papírfejekkel”. Az egyiken semmitmondó, üres tekintet, a másikon hedonista mosoly. Akad köztük olyan is, akit rég ismerünk, és nem sok vizet zavart. A másik sok vizet zavart – főleg a saját malmára, belőle sem kérünk. S a felsorolást folytatni lehetne még tovább.
Most azonban egy személy programjára kívánom fölhívni a figyelmet. Egy egész oldalon hirdeti programját. A vastagon szedett cím, mely fél oldalt vesz igénybe, „mindent” elárul: A Lunik IX vége, Kassa számára új kezdet. Az oldal érdekessége, hogy az illető főpolgármester-jelölt fotói ott láthatók, de sem a neve, sem a koalíció, mely támogatja, sehol sincs föltüntetve.

A Lunik IX olyan lakótelep, mely keletkezése óta sok gondot okoz. Hivatalosan 4241 ember lakik itt 1 négyzetkilométeren, ami a legmagasabb népsűrűség Szlovákiában. A városban itt születik a legtöbb gyerek. Hivatalosan 51%-uk szlovák és 44 %-uk roma, de ez messze áll a valóságtól. Más mint roma, alig bírja ki az ottlakást. A legutóbbi parlamenti választások idején azzal hívta föl magára a figyelmet, hogy itt nyert magasan a Most-Híd (40,58 %), a második a Roma Koalíció Pártja lett (27,2) és a harmadik a Demokratikus Szlovákiáért Mozgalom (12,7 %). Akkor hidas krumpliosztogatásról regéltek. Az MKP 0,27 %-ot kapott. A legjobb eredményt 2006-ban érte el (3,2 %). A roma pártok nem értek el számon tartható eredményt. A Most-Híd tehát ezen a lakótelepen felsorakozott a Komáromi járás mögé (50,88 %), a Dunaszerdahelyi járást (37,7 %) viszont megelőzte.
A választási szövegből megtudjuk, hogy a jelölt már 10 éve a Téhány (utólag ellenőrzöm: a lakótelepé, és nem a falué, melyet egykor Kassához csatoltak) polgármestere, és biztonságot követel a város polgárai számára. Abban hisz, hogy a kassaiak megérdemlik, a város ne csupán a romák, a vagabundusok és a hatalommal visszaélő politikusok számára „működjön”. Zavarja, hogy a romák olyanok, mint a pozsonyi politikusok, akik a mi adónkból élnek, de semmit sem tesznek a érdekünkben. A Lunik IX – szerinte – „egy olyan telep, amely napról napra egyre nagyobb forrása az erőszaknak, betegségeknek és rendetlenségnek, és csak idő kérdése, hogy mikor robban föl nekünk ez az időzített bomba egyenesen az arcunkba és elér minket és családunkat erőszakával, epidémiájával vagy katasztrofális elszennyeződésével”. (Ha stílustalannak tartják ezt a fogalmazást, ez nem a fordító pongyolasága!) Mivel ez a lakótelep Kassa szégyene, nem tartozhat a városhoz, rendes negyedet nem lehet belőle alakítani. „A Lunik IX hiba, és nem a roma kérdés megoldása. Létezésének egyetlen oka a politikusok szolgálata, hogy az uniós alapokból hatalmas összegeket hívhatnak le.” Ezért nem tervezik, hogy megszabaduljanak tőle.
Miután leadja ezt a leegyszerűsített és göregáboros – hogy ne mondjuk -, primitív diagnózist, kéznél van a „kolombuszi” megoldás is. Amíg le nem bontják ezt a lakótelepet, oda rendőrállomást kíván telepíteni, ahol a rendőrök 24 órás szolgálatot teljesítenek, mint egyéb helyekre is, ahol aszociális elemek veszélyeztetik a kassaiakat. Sőt a Lunik IX-re helyezné át a városi rendőrség központját is. Főpolgármesterként elsődleges feladata lenne, hogy véglegesen megszüntesse és lebontsa ezt a városrészt. „Ehhez föltétel nélkül ragaszkodom” – fejeződik be a magasröptű eszmefuttatás.
Az elmúlt évtizedekben már deportáltak Kassáról embereket fajhoz való tartozásuk, vagy nemzetiségük okán. Egész városrészek vagy utcasorok estek áldozatul a dilettáns várostervezőknek. Elég volt a rasszista megnyilvánulásokból, melyeket ráadásul még egy kormánypárt is támogat!
Ez a program nyilván nem sokakat fog vonzani. Az kétségkívül igaz, hogy a Lunik IX lakótelep felépítése a szocializmus egyik kardinális tévedése volt. (Távolról sem az egyetlen.) Igaz, a városközpont megszabadult a cigányoktól, de ez nem jelentett megoldást. Tehát ezt kezelni kell. De az állandó rendőri szigor és rombolás aligha vezetne eredményre. Ezen embertelen program egyik hibája, hogy a jelölt megfeledkezik róla, milyen pénzből bontaná el a lakótelepet és főleg, hol helyezné el a romákat. Botrányos, hogy a Demokratikus Baloldal és Zöldek, valamint a Polgári Szolidaritás Pártja (SOS) támogatja ezt a programot. JUDr. Cyril Betuš egyik röplapjának választási programjában szerepel „a roma kérdés megoldása az európai szabványok szerint”. A rombolás mióta európai megoldás?
Amikor a kisebbségi kérdésről esik szó hivatalos szlovák politikai körökben, akkor mindig az európai szabványokra szokás hivatkozni, miközben a gyakorlat egészen más. A fentebb ismertetett „megoldás” is úgy látszik ezek sorába tartozik. Végezetül még lenne két halk kérdésünk. Doktor úr, hová tűnt a polgári szolidaritás? Ez lenne a jogállam?

Felvidék Ma, Balassa Zoltán