A Maráza Polgári Társulás – Kistárkány –  tagjai a vendégeinkkel karöltve 2010. november 6-án  emlékezett arra a  a nagy, gyalázatos igazságtalanságra, amit Európa ún. „ békecsinálói“ kilencven éve ránk erőszakoltak. Kistárkányban Trianon-emlékművet avattunk fel, emlékhelyet létesítettünk, és helyeztük el a kegyelet koszorúit, virágait…

Az ünnepségen a történelmi előadást az adott kor  összefüggéseiről Furik Csaba tanár tartotta.A Magyarok Világszövetsége Zemp-lén tagozatának képviseletében a kistárkányi származású Végsőné Fa-zekas Aranka szólalt fel. Dr. Szabó Éva  a Nyíregyházi Trianon Tár-saság képviseletében volt jelen. A rendezőség nevében Lukáčné Újlaky Anna tartotta meg beszédét. A rendezvényen részt vett a Kistárkányi Református Egyház mellett működő Calix egyházi énekkar (Nagy Katalin vezetésével) és a Csonka László vezette Tisza Népdalkör (Nagytárkány).

A költemények közül Juhász Gyula: Trianon, Sajó Sándor: Magyar ének l919-ben  és Bodnár Éva: Tisza part című műve hangzott el. Az emlékművet Tarr Ferdinánd, kistárkányi református lelkész áldotta meg. A rendezvény a Himnusz eléneklésével ért véget.

„1920. június 4-én az elvakultság, a rövidlátás, gyűlölet és gonoszság feldarabolta az ezeréves Magyarországot. Kényszerűségből, külső kényszer nyomása alatt a magyar nemzetgyűlés l920. november 13-án törvénybe iktatta, becikkelyezte a trianoni igazságtalanságot, és azóta két újabb, a többinél szomorúbb gyásznapja van a magyar nemzetnek: június 4. és november 13.“
(Szepesy Bódog, kegyesrendi tanár – 1936)

Orlovský Erzsébet

Felvidék Ma

{iarelatednews articleid=”5066,5063,4762″}