Kovács Jenő neve nem ismeretlen azok számára sem, akik nem követik a Laborc parti község közéletét napi szinten. Régi ismerősként beszélgettem vele, ezért a közvetlen hangnem. A rendszerváltás után, amikor megszűnt munkaadója, a tőketerebesi cukorgyár, abbamaradt a szokványos napi ingázás is, magánvállalkozásba fogva régiségeket kezdett gyűjteni. Mostanában gyakran távolabbi helyekre utazik, kiállításokra, árverésekre, börzékre.

Az MKP abarai polgármester-jelöltje, korábban már megpályázta ezt a posztot, de akkor nem járt sikerrel. Most újra indul szülőfaluja polgármesteri tisztségéért. Miért fontos neked Abara?
– Nekem Abara az otthonom, születésem óta itt élek, s ide mindenhonnan visszavágyok. Olyan hely ez, amely jelentős személyiségeket adott a felvidéki magyarságnak, Erdélyi Gézát, Popély Gyulát, vagy Rezes Sándort is említhetném. Az itt élők szorgalma, tehetsége ma sem kevesebb. Más vonatkozásban is fontos a mi falunk, ami persze nem tökéletes még, de mindannyiunk tenni akarásával, összefogásával és ötleteinkkel sokkal élhetőbbé lehetne tenni ezt a települést. Polgármesternek lenni számomra szolgálatot jelent. Szolgálni a falu lakóit, ápolni a hagyományokat, kezdeményezője lenni a fejlődésnek oly módon, hogy munkahelyeket teremteni, újraindítani a magyar iskolát, óvó kézzel gondoskodni az idősekről, megnyitni az orvosi rendelőt, hogy az öregeknek ne kelljen Kaposra, Terebesre vagy Nagymihályba utazni, ha gyógyszert akarnak felíratni, vagy egészségügyi kivizsgálásra, tanácsra szorulnak.
A falu képe is gondozásra szorul. A fiatalok közösségi életét a helyi bárból a kultúrházban létesítendő klubba kéne átvezényelni, ahol internetszobát létesítenénk és tartalmas szakköri foglalkozások színhelyévé avatnánk. Vissza kell hozni falunkba a kultúrát is, a Csemadok egykori gazdag tevékenységének mintájára.
Abara lakosainak bizalma nagy érték, amit tisztelni kell. Sajnálom, hogy egyesek visszaéltek ezzel a bizalommal és saját politikai céljaikra használták fel, nem falunk boldogulására és gyarapodására. Szeretném visszaadni falunk minden lakójának a jövőbe vetett hitét, s pályázatok útján a roma lakosság számára is foglalkoztatási lehetőséget teremteni. Sajnálom, hogy a képviselőtestületbe kiszemelt roma származású jelölt, félelemből-e vagy más okból, visszalépett a jelöléstől. Persze a mészpesti falurészből így is szerepel két jelölt a listánkon.
Nemcsak itt, de a széles környéken is nagy gond a munkanélküliség. Az egykor munkát adó szövetkezet felbomlott, aztán újra alakult egy vállalkozás, de az is csődbe ment. Most egy újabb vállalkozó próbálkozik falutokban a mezőgazdasággal, Te hogy akarod megoldani ezt a problémát?
– Hát igen, ez nagy probléma, de vannak elképzeléseim munkalehetőségek teremtésére is. Tárgyaltam egy magyarországi vállalkozóval, aki egy bizonyos termék előállítását falunkba hozná, így munkát biztosíthatnánk az itt élők számára.
Milyen területen látsz még tartalékokat?
– Községünk sportélete is nagyobb figyelmet érdemelne. Focicsapatunk kiemelt támogatására gondolok. Bizonyára ösztönzőleg hatna a fiatalokra, ha egy neves, egykori válogatott játékost beszélgetésre hívnánk meg, hogy tanácsot adjon, esetleg edzésen is részt venne.
Választási programodban gondolsz a nyugdíjasokra is?
– Feltétlenül, hisz falunk lakossága egyre inkább elöregszik. Számukra biztosítani kéne a szociális szolgáltatást, újra megnyitni a nyugdíjas klubot, megoldható lenne az étkeztetésük, az óvodai konyha főzhetne számukra is. Rendszeresen biztosítani kéne a fűnyírást, de nemcsak a portájuk előtt, csekély térítésért az udvarban is, s hasonlóképpen a téli hó eltakarításban is segítségükre kell lennünk. Abara jövője csak úgy lehet sikeres, ha meghallgatjuk, mit szeretnének az emberek, mert csak együttesen lehetünk eredményesek. Ehhez kölcsönös bizalomra van szükség. Az önkormányzatnak átláthatóvá kell tenni a falu költségvetését, hogy mindenki tudja, mire költjük a közpénzeket.
Vannak-e még más terveid, elképzeléseid is?
– Elképzeléseim vannak, hisz a falunknak sok mindenre volna szüksége, de ígérni felelősség, csak a reális lehetőségek keretei közt szabad. Uniós pályázatokkal azonban sok mindent meg lehet próbálni. Fontos volna a szennyvízcsatorna kiépítése, egy tájház létesítése, a faluturizmus fellendítése, amiben Abarának kiváló adottságai vannak.
Ilyen feladatokra vállalkoznék polgármesterként, mert van kiút a jelenlegi helyzetből, csak a falu lakóinak bizalma, elhatározás, akarat és együttműködés kell ehhez!

Havasi Péter, Felvidék Ma