Ajnácskőn hosszú idő után ismét lesz ellenfele Hunyák József polgármesternek Szamos Zsuzsa személyében, aki az MKP-SDKÚ-SaS-KDH közös jelöltje. Szamos Zsuzsa nem ismeretlen az ajnácskőiek előtt, hiszen évtizedek óta szervezi a falu kulturális életét, amely példaértékű a régióban, s ezzel is bizonyítja, hogy minden csak csapatmunka kérdése. Ahol van egy jó csapat, ott kialakul egy közösség, amely akár a legszegényebb régióban is csodákra lehet képes. Szamos Zsuzsával, aki 54 éves, egy fiúgyermek édesanyja, a terveiről, elképzeléseiről beszélgettünk.

– Nem vagy ismeretlen az ajnácskőiek előtt, hisz Csemadok alapszervezeti elnökként igen sokat tettél a község kulturális életéért. Elég példaként csak a már komoly szakmai és közönségsikert felmutató Váraljai Népművészeti Fesztivált megemlítenem. De megkérlek, mégis röviden mutatkozz be.

– Vecseklőről származom, de már 1985 óta Ajnácskőn élek, a férjem tősgyökeres ajnácskői. A pozsonyi Közgazdasági Egyetemen végeztem, mint közgazdász mérnök, emellett Nyitrán folytattam posztgraduális tanulmányokat. 1979-ben kerültem az újbásti szövetkezetbe, ahol 28 évesen lettem főkönyvelő. 10 évig vezettem Ajnácskőn az egyik kereskedelmi bank kirendeltségét. 2002-ben a besztercebányai Bél Mátyás Egyetemen pedagógiai diplomát is szereztem. Jelenleg a Wüstenrot Lakáspénztár és Biztosító regionális irodájának vagyok az igazgatója.

– A faluban sokan, mint „csemadokost” ismernek.

– Amikor a fiam iskolába került, megválasztottak a szülői szövetség elnökének. Ekkor ismertek meg jobban Ajnácskőn, s az iskola akkori közösségében megmutatkoztak szervezői képességeim és a kultúra iránti vonzalmam. Nem sokkal ezután beválasztottak a Csemadok alapszervezetének vezetőségébe, ha jól emlékszem, 1990-ben lettem a szervezet elnöke, és még ebben az évben a rimaszombati területi választmány tagja, majd hosszú ideig a gazdasági ügyekért felelős alelnöke. 2001-ben a Csemadok Országos Tanácsába választottak. Örömmel tölt el, hogy sokéves munkám elismeréseként 2009-ben a Csemadok Országos Tanácsának emlékplakettjét vehettem át.

– Sajnos a járásban ma már alig van sikeresen működő alapszervezet. Mi a sikereitek titka?

–   Véleményem szerint három dolog szükséges a sikerhez. Az első, hogy tudjuk, mit akarunk elérni, tehát meg kell fogalmazni a céljainkat, és tudnunk kell, hogy ezeket a célokat kiknek és minek az érdekében fogjuk megvalósítani. A következő feltétel, hogy megtaláljuk azokat az embereket, akik tudnak és akarnak tenni és dolgozni a cél megvalósításán anyagi érdekeket nem nézve és szabad idejüket feláldozva. A harmadik, hogy megteremtsük a megvalósításhoz szükséges anyagi fedezetet.

Ajnácskőn a Csemadokon belül sikerült egy nagyon jó csapatot összehozni, és az együtt kidolgozott programokkal igyekszünk minden korosztályt megszólítani. Megpróbáljuk a rendezvényeinket is sokszínűvé tenni, így az egyre nagyobb tömeget megmozgató folklórfesztivál mellett szervezünk kirándulásokat, túrákat, táncmulatságokat, színházi előadásokat, de nemzeti ünnepeinkről is rendszeresen megemlékezünk.  A rendezvényeink megvalósításához szükséges anyagi fedezetet sikeres pályázataink biztosítják. Én így képzelem el nemcsak egy alapszervezet, hanem egy községi önkormányzat sikeres működését is.

– Miért döntöttél úgy, hogy megméretteted magad egy hosszú évek óta regnáló, sikeres polgármesterrel szemben, aki ráadásul az egyik kormánypárt vezető regionális képviselője is.

– Elsősorban azért, hogy végre legyen az embereknek választási lehetőségük, ez ugyanis a demokrácia egyik alapelve. El kell mondanom, hogy a polgármester úr az eltelt húsz év alatt sok értéket hozott létre a faluban. Templomot kapott a falu, ami nagyon régi óhaja volt a lakosságnak, a régi iskola épületében öregotthon létesült, bérlakásokat és szociális lakásokat építettek. Ezt a folyamatot magam is teljes erőbedobással folytatni szeretném: új értékeket létrehozni, a meglévőket fenntartani, ápolni, továbbfejleszteni. Van viszont számos olyan dolog, amit megválasztásom esetén teljesen másként tennék, mint a jelenlegi vezetés. Elvem a lehető legnagyobb nyilvánosság biztosítása és a lakosság sokkal nagyobb mértékű bevonása a döntéshozatalba. Ebből kiindulva már a választások előtt várom a javaslatokat, ötleteket a polgároktól, és a jövőre nézve fontos és alkalmas fórumnak tartom a falugyűléseket, melyek az utóbbi években hiányoztak. A község ügyeiről a lakosokat és más érdeklődőket internetes honlap útján is tájékoztatnám. Így lehetőség nyílna az információkhoz való jog szélesebb körű érvényesítésére.

Célom az, hogy programommal minden korosztályt és minden réteget megszólítsak. A falu jövője szempontjából nagyon fontosnak tartom, hogy több figyelmet kapjanak a fiatalok és a fiatal családok, olyan feltételeket szeretnék biztosítani, hogy ők szívesen maradjanak településünkön. Tudatában vagyok annak, hogy a munkahely és a kereseti lehetőség határozza meg elsősorban a fiatalok döntését arról, hogy hol fognak élni. A legnehezebb feladat napjainkban és régiónkban az új munkahelyek létrehozása, melynek érdekében maximálisan ki fogom használni szerteágazó kapcsolataimat.

Kiemelt figyelmet szánok az iskolának és az óvodának is. Nem tartom megfelelőnek azokat a körülményeket, melyek között az oktató-nevelő munka jelenleg folyik. Az iskola két osztálya két kis terembe van bezsúfolva, nincs külön napközi, nincs tornaterem, az ebédlő kicsi, a gyerekek mozgáslehetősége főleg a téli időszakban és esős időben, minimális. Ezen is szeretnék változtatni. Egy tornaterem létrehozásával nemcsak az iskola, de az egész falu lakosainak e téren jelentkező igényeit kielégítenénk. A legkisebbek számára és a fiatal családok örömére a legrövidebb időn belül létrehoznék egy játszóteret.

Sajnálatosnak tartom, hogy éppen az a korosztály, amelyik legjobban igényli a közösségi életet, a fiatalság, a mai napig nem rendelkezik egy helyiséggel, ifjúsági klubbal, ahol rendszeresen találkozhatnak, szórakozhatnak és művelődhetnek, s ahonnan a világhálót is elérhetik és használhatják. Sokan hiányolják a lehetőséget, hogy pénzügyeiket helyben intézhessék, erre megoldás lenne egy pénzkiadó automata.

– Gondolom, az idősekről sem szeretnél elfeledkezni.

–  Véleményem szerint az idősek fokozott gondoskodást igényelnek. Az öregotthon lakóiról az ott dolgozók minden téren gondoskodnak. Én főleg azokkal szeretnék az eddiginél sokkal többet foglalkozni, akik egyedül élnek, s már nehezen tudják rendben tartani a portájukat, ellátni a háztartást.

– Ajnácskő gyönyörű természeti környezetben található, rengeteg történelmi emlékkel.

– Lépések már eddig is történtek az idegenforgalom fellendítésére, de tény, hogy nagyon sok kiaknázatlan lehetőség van még, hiszen gyönyörű természeti környezetben élünk, a várdomb mellett olyan természeti értékeink vannak, mint a Ragács, a Pogányvár, a Csontos árok, és sorolhatnám. Meg kell teremteni a feltételeket a falusi turizmus számára, s ehhez kihasználni a határon átnyúló együttműködés egyre bővülő lehetőségeit is. Ennek sikeres megvalósításához meg kell pályázni az erre a célra szolgáló uniós forrásokat. A bennünket körülvevő gyönyörű természetet ökológiai szempontból is óvni kell, ezért a környezetvédelem területén halaszthatatlan tennivalóink vannak.  Régi vágyam egy tájház vagy falumúzeum kialakítása, amelyben összegyűjtenénk a falu, a környék régmúltjának örökségét, s amely szintén turistalátványosságként is működhetne.

– Ahogy említetted is, nagyon szép a falu főtere, de vannak kevésbé gondozott részei is a falunak.

– Ajnácskőn is sok a megoldásra váró probléma. Felújításért kiált az úthálózat, járdák nincsenek, így a gyalogosoknak veszélyes a közlekedés, az ivóvízellátás sem teljesen problémamentesen működik, de a közeljövő sürgős feladatai közé tartozik a csatornahálózat kialakítása is. Nem kevésbé sürgető a Gortva medrének szabályozása az árvízvédelem szempontjából.

– A kultúráról már sokat beszéltünk, de Ajnácskőn van egy jól működő focicsapat is, amely az V. liga első helyéről várja a tavaszi folytatást.

– Magam is nagy focirajongó vagyok, de más sportokat is szeretek. Szeretném hangsúlyozni, hogy minden olyan sport, kulturális és egyéb tevékenységet, mely a helyi közösség érdekeit szolgálja, a közösségi életet erősíti, és Ajnácskőt népszerűsíti határon innen és túl, szívesen és nagy örömmel támogatok. S ha már a közösséget említettem, szeretném meghonosítani községünkben is a falunapot, amely remek alkalom lenne a találkozásra, a közös ünneplésre és szórakozásra a dolgos hétköznapok után.

Juhász Dósa János, Felvidék Ma